Martina Petrovic


Odgovara:
Martina Petrović, dr. med. vet.
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Zanima me više informacija o biorazgradivim koncima. Imam psa koji je bio na kastraciji dana 21.2. (dana nam je informacija da više ne moramo dolaziti nakon kastracije) i još uvijek mu nisu otpali konci. Uz to oko šavova mu se stvaraju kao neke kraste. Zanima me da li je to takav proces ili bi se trebala zabrinuli i otići veterinaru?! Unaprijed hvala i lijep pozdrav! Ana

O: Kirurški konac označava materijal koji se koristi za rekonstrukciju tkiva, podvezivanje krvnih žila (ligiranje), postavljanje raznih implatanata ili transplatanata. S obzirom na ponašanje u tkivu dijele se na resorptivne i nersesorptivne, s obzirom na strukturu na monofilamente i multifilamente i obzirom na porijeklo na prirodne i sintetske. Resorptivni konci se razgrađuju i stoga postupno gube svoju snagu podržavanja tkiva, tj vučnu silu. Resorptivni konci većinu vučne čvrstoće izgube unutar 60 dana od implantacije u tkivu. Neresorptivni konci zadržavaju svoju vučnu čvrstoću duže od 60 dana. Sintetski resorptivni konci se razgrađuju procesom hidrolize. Brzina razgradnje uvjetovana je brojem neutrofila ,makrofaga u rani i ovisna je o enzimima koji su pod utjecajem brojnih lokalnih i općih uvjeta. Stoga je period razgradnje i resorpcije prirodnih resorptivnih materijala prilično neperdvidiv.  

Savjetujem Vam da sa Vašim ljubimcem posjetite veterinara koji je obavio operativni zahvat. Kolega je  jedini u mogućnosti Vam točno odgovoriti na Vaša pitanja s obzirom na vrstu resorptivnog konca (prirodni, sintetski) koji je korišten u zahvatu kao i o pravilnom zaraštanju rane.

 

OZNAKE: