Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Imam dvije čančare u vrtu. U vrtu mi također ima i puno mravi. Upotrijebio sam insekticid Neopitroid (sastav:100 ml otopine sadržava 20 g permetrina (cis: trans izomera u omjeru 25:75). Pomoćne tvari: Rhodacal 70 B, Soprophor S-25, Shellsol A.) Zanima me da li je to štetno za čančare i ako su slučajno otrovane, da li postoji neki postupak ili protuotrov za njih? Zahvaljujem, Matija

O: Neopitroid EC 20 je tekući koncentrat za emulziju koji polučuje dobro insekticidno i ektoparazitsko djelovanje. To je sintetski insekticid iz skupine piretroida čija je djelatna tvar permetrin.

Permetrin je mješavina dvaju izomera (cis i trans oblika) koji, kao takvi, djeluju insekticidno na kukce, a u propisanim omjerima i dozama nisu štetni za životinje.

Međutim, proizvođač također navodi da je Neopitroid EC 20 otrovan za ribe, gmazove i druge hladnokrvne životinje. Iz tog razloga, sam proizvođač savjetuje prskanje površina s određene udaljenosti od vodotokova, jezera, mora izvorišta, bunara, odnosno, od staništa osjetljivih vrsta.

Kako u slučaju otrovanja ljudi ili životinja nema specifičnog antidota, potrebno je poduzeti simptomatsku terapiju i obratiti se svom veterinaru. Isti će nakon anamneze i kliničkog pregleda pristupiti liječenju, prema potrebi.

Stoga, savjetujem Vam da se obratite svom veterinaru i zakažete pregled za svoje ljubimce.