Odgovara:
mr. Ljiljana Vrhovac-Uzur, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Moj partner ima akvarij sa zlatnim ribicama uz kompletnu i kvalitetnu opremu akvarija. U zadnje vrijeme voda u akvariju se muti tj. postaje prljavo smeđa, jedva da se vidi kroz stakla akvarija. Pokušali smo sve i mijenjali vodu, sve je ok dok ribice nisu u akvariju, no čim ih se stavi voda promijeni boju. Obratili smo se za pomoć veterinaru koji nam je preporučio lijekove za ribice ali svejedno, voda je i dalje prljava. Čini se da ribicama to ne smeta, one su vesele i potpuno normalne. Možete li nam reći zašto dolazi to toga?
Hvala,
Adrijana

O: Prozirnost i boja vode u akvariju su indikatori kemijske i biološke stabilnosti. Mutna voda je znak da su u akvariju nastupili takvi procesi koji dovode do anaerobnog raspadanja organskih tvari, nestašice kisika, poremećaja fotosinteze biljaka i konačno do uginuća riba. Voda akvarija mora biti sasvim prozirna i bistra što se može postići biološkom ravnotežom u akvariju ili pak određenim postupcima filtriranja. Boja vode ovisi o kemijskom sastavu vode.

Kako niste naveli da li su u Vašem akvariju, osim ribica, biljke ili akvarijsko drvo, te kakva je podloga, navest ću neke od mogućih izvora zamućenja vode.

Tamna voda često je posljedica otpuštanja tanina iz mangrova drva, kao i nečistoće iz nedovoljno opranog šljunka. Bilo bi potrebno prokuhati drvo minimanlno 1 sat. Šljunak biste trebali isprati u velikoj količini vode, uz izmjene iste do prestanka otpuštanja nečistoće.

Ako nije samo voda smeđa, nego se na površini stakla i pijeska stvaraju smeđe mrlje, to bi moglo biti posljedica umnožavanja smeđe alge. One su česta pojava kod novoformiranih akvarija. Čak i uz dobru filtraciju, redovno čišćenje šljunka i djelomične izmjene vode, ova pojava nije rijetkost.

Prvo mjesto na kojem se počinju sakupljati alge je staklo. Najlakši način čišćenja je mehaničko čišćenje, pomoću magneta. Jedan magnet se stavlja unutar akvarija (grublji) dok se drugi stavlja izvan akvarija. Pošto jedan drugog privlače, povlaćenjem vanjskog magneta vuče se i unutarnji koji čisti staklo. Alge se, osim mehanički, uklanjaju kemijskim i biološkim putem. Već sama promjena vode i smanjivanje osvjetljenja dovodi do poboljšanja.

Kod promjene vode koristite već pripremljenu vodu sa sredstvima Aquatan, Aqua safe. Za poticanje i umnožavanje korisnih filterskih bakterija, nakon svake zamjene vode koristite npr. TetraAqua "Bactozym".

Očistite i prokuhajte sav dekor u akvariju koji se može prokuhavati, a stakla možete očistiti akvarijskim magnetima za staklo. Filter očistite u pripremljenoj vodi.

Razlog nakupljanja algi može biti i prevelika količina svjetla: ili imate prejake žarulje, ili je akvarij na sunčevom svjetlu. Iskustvo je pokazalo da su se alge redovito javljale u akvariju s običnim žaruljama, nakon prelaska na fluorescentne cijevi, alge su nestale.

Loš kemijski sastav vode također može biti razlog stvaranju algi, pa se preporuča jednom mjesečno provjeriti kemijski sastav koji uključuje: tvrdoču vode, pH, nitrite, nitrate, amonijak itd. To možete napraviti pomoću specijalnih testova koje možete nabaviti u našim trgovinama.

Također neadekvatna filtracija može rezultirati pojavom algi.

Najčešći su uzrok više ovih faktora zajedno u kombinaciji.

Za vodu možete koristiti slijedeća sredstva protiv algi: Dajana Pet Algicid, Algovec, od Tetre, Green-x od Hagene, Algo stop fix od Tetre. Ako je vaš akvarij izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, preselite ga na drugo mjesto, a za osvjetljenje koristite Sun Glo lampe, prema veličini akvarija.