petra franko


Odgovara:
Petra Franko, dr. vet. med.,
Pet centar, Škurinjska cesta 1, Rijeka 

P: Imam 2 ruska hrčka. Imam ih 2 i pol mjeseca. Smeđi je u početku bio deblji nego bijeli hrčak i to je bilo sasvim ok. Ali nakon 2 mjeseca smeđi je bio mršaviji nego bijeli. Malo sam bila zabrinuta za smeđega jer nije skoro ništa jeo. I nakon 15 dana umro je taj smeđi. Ne znam zašto. Ja sam plakala kao kiša. Samo se bojim, ako je smeđi bio bolestan da se bijeli nije razbolio. Molim odgovor. Maria

O: Teško sa sigurnošću znati zašto je hrčak uginuo, pogotovo ukoliko niste primjetili neke druge simptome bolesti osim mršavljenja. Moglo bi se raditi o nekoliko bolesti.

Prvenstveno je moguće da je hrčak imao problema u građi zuba, zbog toga nije mogao uzimati na pravilan način hranu što odmah dovodimo u vezu s nedostatkom energije, hranjivih sastojaka, a time i vitamina i minerala ključnih za pravilno odvijanje metabolizma i zdravlje. Posljedično tome dolazi do zaostajanja u rastu i razvoju, mršavljenju,... do razvoja metaboličkih i drugih bolesti.

Nedostatak ili višak zuba, nepravilno formirano zubalo, kao rezultat poremećaja u razvoju fetusa ili posljedica genetske mutacije nisu rijedak slučaj kod životinja.

U obzir mogu doći i genetski nasljedne bolesti u metabolizmu ugljikohidrata i masnoća kojima su patuljasti hrčci skloni. Ženke također često oboljevaju od tumora mliječnih žljezda, jajnika, maternice i pluća.

Patuljasti hrčci su prema prehrambenim navikama omnivori dakle potreban im je i proteinski dio obroka kojeg se može nadomiriti sa posebno izbalansiranim hranama namjenjenima patuljastim hrčcima koje možete naći i u našim dućanima. Pravilno izbalansirani obrok se treba sastojati od 16-24% proteina, 60-65% ugljikohidrata, i 5-7% masnoće, naravno uz uvijek dostupnu svježu vodu. Kako hrčci najčešće prebiru sjemenke koje oni vole bitno je da hrana bude raznovrsna tako da na svakodnevnom meniju bude zastupljeno svega pomalo (uključujući i važna biljna vlakna iz sijena ili svježe zelenjave).

Ukoliko je pravilno hranjen i u dobroj kondiciji vrlo su malene šanse da hrčak razvije neku od nutritivnih deficijencija, probavnih tegoba, odnosno metaboličkih bolesti.