Odgovara:
Vladimir Kordić.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Prije 5 dana sam kupila akvarij (31x18x24), lampu, filter i 4 hladnovodne ribice. Filter stalno radi i, pretražujući na internetu, pročitala sam da bi se voda trebala mijenjati svakih mjesec dana, ali u mom akvariju je svaki dan mutna i ima neugodan miris po ustajaloj vodi. Danas ujutro sam promijenila vodu, a sada je opet mutna i ima neugodan miris. Zašto? Katarina

O: Što je akvarij manji, a Vi imate maleni akvarij, to ga je teže održavati. Naime, veliki akvariji imaju sposobnost kompenzacije grešaka i puno veću mogućnost biološke filtracije od malog akvarija. Zbog toga ih je i lakše održavati.

Kako se u Vašem slučaju radi o akvariju od cca 13 litara, moram napomenuti kako je on ipak (prema mom mišljenju) premalen za četiri ribe. Kapacitet akvarija lako možete izračunati tako da za svaki centimetar dužni ribe osigurate minimalno 1-2 litre vode. Ukoliko se radi o hladnovodnim ribama, svaka od riba u prodaji uglavnom ima barem 5 cm duljine. Pojednostavljeno, za četiri hladnovodne ribe potrebno je osigurati najmanje 20 litara vode.

Isto tako je bitno napomenuti kako je u malim akvarijima potrebno mijenjati vodu češće nego u velikima iz gore navedenih razloga, a voda za zamjenu mora biti pripremljena na odgovarajući način, odnosno biti barem deklorirana stajanjem na zraku ili pomoću kemijskih pripravaka.

Bitna komponenta filtracije su bakterije koje naseljavaju filter medij (spužva) u Vašem filteru. Korištenjem klorirane vode (iz slavine) uništavate bakterijsku mikrofloru i smanjujete kapacitet filtracije.

Neugodni miris i boja vode nastaju zbog prevelike gustoće naseljenosti i, posljedično, velike količine organskog otpada, velike količine hrane te smanjenog kapaciteta filtracije.

Da biste izbjegli probleme potrebno je smanjiti gustoću nasada riba, pojačati učestalost izmjene vode (pripremljenom vodom) te smanjiti količinu hrane.