zdravka_rumiha1

 
Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Zanimalo bi me zašto mace toliko vole masline? Meni je zaista fascinantna reakcija našeg mačka kad osjeti miris masline u blizini, koju mu onda, naravno, moram dati, ali on koliko god da je preokupiran tada njome, izgleda da se većinom njome samo igra, gricka ju, valja se po mjestima kuda ju je "rolao", ali rijetko kada pojede. Mislila sam da je to samo on, ali onda sam saznala da i drugi vlasnici maca imaju takva iskustva. Unaprijed hvala na odgovoru, Magdalena


O: U praksi se vrlo često može susresti osobita naklonost mačaka prema plodu masline, a naročito je ova pojava vidljiva u mačića.

Plod masline je okruglasti pa mačke na taj način zadovoljavaju svoje prirodne porive za šuljanjem, penjanjem, promatranjem, naganjanjem, zaskakivanjem, grizenjem i držanjem predmeta kao što bi to činili s bilo kakvom manjom okruglastom igračkom.

Osim idealne igračke, sklonost mačaka ka hranjenju sa plodom masline povezuje se sa uljnim sastavom (općenito mačke vole masniju hranu), a ukoliko se pak radi o davanju konzerviranih maslina koje obično sadrže i manji udio soli, mačke na taj način pokušavaju nadoknaditi nedostatak istih u svome organizmu.

I posljednje, istraživanja kemijske strukture masline pokazala su kako sadrži tvari koje su slične kemijskim tvarima koje su odgovorne za odgovor receptora u vomeronazalnom organu u mačke a koji posljedično utječe i na promjene unutar mozga tijekom aktivnosti kojima se mačka bavi. Da razjasnim, vomeronazalni organ je organ u mačaka (većina drugih životinja posjeduje ovaj organ također, u ljudi nije prisutan) kojima mačke mogu osjetiti feromone. Feromoni su "kemijski signali" koje životinje koriste u komunikaciji sa pripadnicima iste vrste. Kao rezultat, feromoni emitirani od jedne životinje mogu utjecati i promijeniti ponašanje drugih individua iste vrste. Najpoznatiji su spolni feromoni koji imaju svrhu učiniti mačku atraktivnijom mužjaku u sezoni tjeranja.

Kako maslina (a isti je princip i u slučaju trave mačje metvice) sadrži kemijsku tvar u ulju koja dovodi do stimuliranja receptora u vomeronazalnom organu mačke ima utjecaja na ponašanje mačke ali samo u pozitivnom smislu u smislu ugode te je sasvim logično da će mačka takvu radnju ponavljati.

OZNAKE: