dragan_vesovic

 
Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Kod naše mace se sumnja na listeriju/listeriozu. Možete li nam pomoći sa objašnjenjem što je to, kako se liječi i koje su moguće posljedice nakon izlječenja. Unaprijed zahvaljujem na Vašoj pomoći i brzom odgovoru, Aleksandra

O: Listerioza je zarazna bolest uzrokovana bakterijom Listeria monocytogenes. U životinja, ova se bolest najčešće pojavljuje kod preživača (goveda, ovce, koze). Međutim, zabilježeni su i slučajevi kod zečeva, zamoraca, pasa, mačaka, svinja, peradi,... Naime, mnogi domaći i divlji sisavci posjeduju ovog uzročnika iako sami od njega ne obolijevaju.

Ovaj uzročnik se može pronaći u okolini. Naime, pojavi bolesti pogoduje nepravilna hranidba i loši zoohigijenski uvjeti, kontaminirana hrana, mlijeko,.... U širenju uzročnika veliku važnost imaju kliconoše kao i hematofagni insekti.

U preživača se klinička slika manifestira kao encefalitis (encephalitis purulenta), septikemija i pobačaj. Od drugih simptoma, moguće je primijetiti depresiju, apatiju, anoreksiju, pad apetita, groznicu, inkoordiniranost u kretanju (npr. kretanje u krug), pojačana salivacija, facijalna paraliza,..
 
Kod pasa i mačaka, ova bolest se najčešće pojavljuje kao septikemijska ili visceralna listerioza.
 
Listerioza se potvrđuje izolacijom i identifikacijom uzročnika. Za dijagnostiku se uzima mozak, pobačeni fetus ili placenta. Ponekad je uzročnika moguće izolirati i iz spinalne tekućine, iscjetka iz nosa, urina, fecesa. Moguće je raditi i imunofluorescenciju (IF).
 
U liječenju se koriste antibiotici, kao što je penicilin, klortetraciklin,... Primjena antibiotika se kombinira sa samim nalazom kao i tjelesnom težinom ljubimca. U postojeću terapiju, primjenjuje se i potporna terapija po pojedinim organima i organskim sustavima - nadoknada tekućine, elektrolita,...
 
Više o ovom oboljenju možete saznati kod svojeg veterinara ili na Klinici za zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta.

OZNAKE: