Martina-Petrovic


Odgovara:
Martina Petrović, dr. med. vet.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Zanima me jeste li možda upoznati sa konjskom gripom? Koji su simptomi, koliko traje, koje su posljedice i kada se nakon nje može ponovno početi s treningom? Unaprijed hvala. Kristina

O: Influenca (Influenza equorum - gripa, zarazni kašalj) je akutno, kontagiozno oboljenje konja  sa promjenama na organima za disanje: upalom gornjih dišnih puteva, sero-mukoznim iscjedkom iz nosa, dubokim i bolnim kašljem i konjuktivitisom. Pored konja oboljevaju magarci i mule, s istom kliničkom slikom.

Uzročnik influence je RNK virus iz roda Influenza familije Ortomyxsoviridae, klasificiran u grupu influenca virusa tip A. Na osnovu karakteristika njegovih površinskih antigena, hemaglutinina (HA) i neuraminidaze (NA), podjeljen je na podtipove A equi 1 (H7N7) i A Equi 2 (H3N8). Nijedan od dva subtipa nije infektivan za druge životinje i čovjeka. Izvor zaraze su oboljele i životinje u rekovalenscenciji koje putem kašlja, kapljičnom infekcijom šire virus na udaljenost i do 35 metara.

Bolest se naročito širi među konjima u transportu za vrijeme raznih sportskih utrka. Čestim premještanjem sportskih konja virus se može održavati među oboljelim, rekonvalescentima i zdravim jedinkama sa različitim stupnjem imuniteta. Oboljevaju sve kategorije konja, mada su najprimljiviji ždrebad i omad do 2 godine starosti.

Inkubacija traje 1-6 dana, nekada i kraće od 24 sata. Prilikom infekcije sa podtipom A equi 1 inkubacija je od 1-8, najčešće od 2-5 dana; kod infekcije sa podtipom A equi 2 inkubacija je od 18 h do 5, odnosno 7 dana, najčešće 24-72 sata.

Bolest je akutnog tijeka, počinje povišenom temperaturom do 41C koja je obično u dvije faze. Uporedo sa febrom dolazi do poremećaja općeg stanja, depresije i inapetence. Razvija se kašalj koji može trajati i do tri tjedna. Nosni iscedak je u početku serozan, a za nakoliko dana, zbog bakterijskih infekcija, postaje mukopurulentan. Limfni čvorovi su povećani, konjuktive zažarene, javlja se suzenje i fotofobija. Opisani su edemi nogu i skrotuma, mijalgije, pa čak i pojava spastičnih kolika.

Na tok bolesti utiču način eksploatacije, hranjenja i držanja životinje. Klinički simptomi variraju od životinje do životinje, pri čemu su teški oblici sa komplikacijama naročito česti kada se oboljela grla ne poštede od rada. Terapija influence je simptomatska. Za oboljelog konja veoma je važna pošteda od rada, odmor u ispustu ili provjetrenim stajama i kvalitetna prehrana. Odmor bolesnih konja smanjuje intenzitet kliničkih simptoma, skraćuje period oporavka uz  minimalne kronične posljedice, smanjuje rizik od prenošenja infekcije na ostale konje. Indicirana je primjena antibiotika i sulfonamida, zbog mogućih sekundarnih bakterijskih infekcija, visokih doza vitamina C, vitamina A, a po potrebi antitusika, bronhodilatatora i ekspektoranasa. NSAID mogi se koristiti u slučajevima visoke temperature, ozbiljnih upala pluća. Oboljelu životinju treba svakodnevno promatrati, pratiti razvoj kliničkih simptoma i na vrijeme uočiti eventualne komplikacije kako bi se produzela odgovarajuća terapija.

Zbog svega prije navedenog savjetuje se pošteda u radu i aktivnosti ljubimca tijekom kliničke manifestacije bolesti te mirovanje po izliječenju u minimalnom trajanju od deset dana.

Za sve dodatne informacije obratite se Vašem veterinaru.

OZNAKE: