IvanaSarcevicHorvat Joomla


Odgovara:
Ivana Šarčević Horvat, dr. med. vet. 
Pet centar, Kralja Petra Svačića 61, Osijek

P: Imam stariju bradatu agamu (oko 2 god.). Ne znam koliko puta dnevno je moram hraniti i koliko puta je moram kupati. Magdalena

O: Odraslu agamu možete hraniti 1-2 puta dnevno. Hrana se sastoji od 70% povrća i 30% kukaca. Budući da su bradate agame sklone debljanju, preporučuje se hraniti ih "trojno": dan salate, dan kukaca, dan posta. Kupanje je dovoljno jednom u dva tjedna u trajanju od 10 minuta, posuda neka bude velika i plitka, temperatura vode neka bude 29°C.

O bradatim agamama i uvjetima njihovog držanja pisali smo detaljnije na sljedećim stranicama Pet centra:

Bradata agama

Terarij za bradatu agamu

Pravilna prehrana bradate agame / Brumacija (poluhibernacija)

Pravilna prehrana bradate agame | Promjena izgleda i ponašanja agame i sumnja na bolest

Bradata agama čudno diše | Otežano disanje i simptomi bolesti u bradate agame