Dinko Kralik


 Odgovara:
Dinko Kralik, dr. vet. med.,
Pet centar, Ulica kralja Petra Svačića 61, Osijek 

P: Zamorci su mi imali kokcidiozu i nekakve bijele parazite po sebi. Dana im je ampulica protiv tih parazita i kompletno gajbica oprana sa sredstvom koje mi je dala veterinarka i za sada ih više nema. Međutim, u gajbici su bile i drvene kućice koje nisam znala čime dezinficirati zbog spomenutih bolesti. Možete li i molim Vas dati savjet čime bi ih mogla dezinficirati da ih mogu ponovno vratiti u gajbice, a da to sredstvo za dezinficiranje ne našteti zamorcima pošto glođu kućice? Da li zamorcima moze nasmetati promjena hrane odnosno sijeno, npr. različitih proizvođača? Čak su mi i to naveli kao mogući razlog bolesti pa Vas iz tog razloga pitam. Primjerice, da li bi im smetalo da sijeno koje inače kupujem pomiješam sa sijenom sa ljekovitim biljem koje se može kupiti u vašem Pet centru? I recite mi, molim vas, da li je kokcidioza bolest koju prenosi životinja na životinju ili se može pokupiti i iz okoliša, posšto se kokcidioza javila nakon okota i zarazila mamu i bebe. Hvala, Vedrana

O: Kokcidiozu zamorčića uzrokuje jednostanični organizam (Eimeria caviae) koji živi i razmnožava se u crijevima zamorčića.

Zaražene životinje su izvor zaraze jer izmetom izbacuju oociste, koje su izrazito otporne i mogu opstati u prirodi i po nekoliko mjeseci. Životinje se najčešće  zaraze oralnim putem preko izmeta, hrane, stelje, kaveza i opreme. Dakle, bolest se prenosi i direktnim putem i putem kontaminiranih predmeta.

Kokcidije uzrokuju proljeve i znatna oštećenja sluznice crijeva, stoga ponekad i usprkos terapiji ne dolazi do poboljšanja. Postoje i sredstva koja se daju u hranu preventivno, takozvani kocidijostatici, a izdaju se na veterinarski recept te Vam predlažem da se o tome posavjetujete s Vašim veterinarom.

Osim samog liječenja, naglasak je na čišćenju i dezinfekciji kaveza da biste smanjili mogućnost ponovne invazije. O dezinficijensima koji su prikladni za ovakve situacije, pisao je detaljnije kolega u svom odgovoru naslovljenom Učinkovita dezinfekcija nakon panleukopenije. U svakom slučaju, preporučujem opetovanu dezinfekciju. Zbog izrazite mogućnosti dugog preživljavanja kokcidija (oocista) i velike otpornosti na dezinficijense, bez obzira na dezinfekciju, savjetovao bih Vam da kao dodatnu mjeru opreza  bacite drvene kućice i kupite ili izradite nove.

U konkretnoj situaciji, s obzirom na to da je Vaš veterinar posumnjao na mogućnost da je sijeno koje ste nabavili kontaminirano izmetom, predlažem Vam da promijenite sijeno te novo sijeno miješate s ljekovitim biljem.