Odgovara:
Martina Kuzmanić, dr. vet. med.,
Pet centar, Škurinjska cesta 1, Rijeka

P: Zanima me da li se na jetri kunića može vidjeti da je bolovao od kokcidioze? Hvala, Edita

O: Kokcidioza je uobičajena i česta parazitarna bolest kunića, a kunići koji je prebole (bez liječenja) ostaju nosioci uzročnika doživotno.

Prema vrsti uzročnika i organu kojeg "napada" dijelimo kokcidiozu u dvije anatomske forme: jetrena (uzročnik Eimeria stiedea) i crijevna (uzročnici E. magna, E. irresidua, E. media, E. performans).

Kunić se invadira, u oba tipa bolesti, gutanjem sporuliranih oocista, koje se nalaze u zagađenoj hrani i vodi.

Kod jetrenog oblika kokcidioze posljedice i intezitet oboljenja ovisi o broju progutanih oocista te su mladi kunići prijemljiviji i postaju anoreksični, s vrlo grubom, ispucanom i mutnom dlakom. Ovaj oblik bolesti u većini slučajeva je subklinički (znakovi bolesti nisu izraženi i uočljivi) te se nakon uginuća obdukcijom mogu na jetri naći manji žutobijeli čvorići ili noduli. U početnom stadiju bolesti čvorići su prozirnijeg sadržaja i sitni te vremenom koaliraju (spajaju se), a također se mogu pronaći lezije ili oštećenja parenhima jetre s mliječno-sirastim sadržajem.

Dijagnosticiranje kokcidioze bazira se na temelju nalaza obdukcije, mikroskopskog patohistološkog nalaza i fekalnom flotacijom (za života) obavljene samo od strane stručne osobe, patologa i parazitologa veterinarske medicine.