franjo hrgota v2


Odgovara:
Franjo Hrgota, dr. med. vet.
Pet centar, Bože Gumpca 32, Pula

P: Imam mačku staru 13 godina koja ima sarkom mekih stanica ispod oka, na licu. Ne može se operirati. Izvađeno joj je samo oko. Nalazi krvi ne pokazuju za sada metastaze. Zanima me da li se na životinjama provodi kemoterapija i liječenje citostaticima, ima li rezultata i gdje se to radi? Sanda

O: Upotreba citostatika u veterinarstvu nije toliko raširena kao u humanoj medicini.Jedan od glavnih razloga je financijski s obzirom da je takvo liječenje zaista skupo, međutim kod brojnih tumora citostatici i nisu najbolje rješenje.

Načelno, upotreba kemoterapeutika ovisi o vrsti tumora, stupnju njegove malignosti, općem stanju životinje i financijskim mogućnostima.Smatra se da su citostatici najučinkovitiji u liječenju leukemija i limfoma kao i u tretmanima prije ili nakon kirurškog odstranjenje tumora(adjuvantna terapija). Također, mogu se koristiti i u drugačijim situacijama: za smanjenje mase tumora ili uklanjanje simptoma, ovisno o procjeni veterinara. Moguća je primjena više različitih citostatika a cijeli specifični pristup terapiji tumora zovemo protokolom. Pri tome se u obzir uzimaju brojni aspekti poput kvalitete života pacijenta, kontrole boli, skrbi općenito(prehrana i sl.) kao i psihološki status vlasnika. Ne treba zaboraviti da postoje i brojni razlozi za neuspjeh očekivane terapije i o svemu tome je nepohodno temeljito informirati vlasnika ljubimca.

Poznato je da primjena kemoterapeutika ima i brojne nuspojave što se također mora uzeti u obzir.Posebno je važno naglasiti da je većina kemoterapeutika potencijalno toksična(mutageni, teratogeni, karcinogeni) i da se osobe koje rukuju s njima izlažu određenom riziku.Poseban problem može predstavljati činjenica da tretirane životinje izlučuju kemoterapeutike svojim ekskrementima.

Za konkretnu primjenu kemoterapeutika preporučujem da razgovarate sa svojim veterinarom.On će Vas uputiti i informirati o optimalnim mogućnostima liječenja Vašeg ljubimca.

 

OZNAKE: