albert finta


Odgovara:
Albert Finta, dr. vet. med.,
Pet centar, Našička 144, Zagreb 

P: Imamo vijetnamskog praščića, muškog, starog 5 mj. Htjeli bismo mu odstraniti jaja, zanima nas da li se može to sad napraviti i da li bi bile kakve posljedice. Trebamo li ga uspavati ili ne moramo? Maza je, a ima još 2 seke pa ne bismo da se nešto desi. Puno hvala. Barek

O: Kastracija je postupak uklanjanja spolnih žlijezda (testisa). Kastracija kao operacijski zahvati mogući su u svakoj dobi životinje, no najbolje je da se ona vrši u mladih životinja u kojih rjeđe dolazi do kastracijskih komplikacija.

Kastracija svinja se često izvodi u dobi 1-2 mjeseca. Prije operacije važno je životinju pregledati na eventualnu kilavost jer je u odojaka vrlo česta pojava skrotalne kile. Zanimaju nas anamnestički podaci, prvenstveno  temperatura, bilo, disanje i vidljive sluznice. Može se koristiti metoda paralelnih rezova, jednim rezom i rez iznad ingvinalnog kanala.

Kastracija bez anestezije preporuča se jedino u odojaka mlađih od 3 tjedana. Za sve ostale kategorije preporuča se anestezija. Bitna je anestezija kod odraslih svinja jer su dosta osjetljive na bol.