Odgovara:
Dino Karakaš, dr.vet.med.,
Pet centar Heinzelova 60, Zagreb

P: Molio bih vas ako možete opisati držanje kajmana kao kućnog ljubimca (što je sve potrebno od opreme, prehrana...?)
Hvala unaprijed!!!
Goran

O: Za držanje kajmana prvenstveno morate osigurati prostrani akvaterarij. Akvaterarij mora biti 3-4 puta dulji od duljine kajmanovog tijela te dovoljno dubok da kajman može plivati. Treba ostaviti i jedan suhi dio na kojeg se kajman može izvući iz vode.

Znači minimalan terarij bi bio dimenzija 1,5 x 1,5 x 1 metar, ako se radi o mladoj životinji. Morate uzeti u obzir da naraste do dva metra. U terarij morate postaviti grijač koji će održavati temperaturu od 26-36ºC, tj. da je dnevna temperatura viša od noćne. Bitna je i rasvjeta koja će emitirati spektar dnevnog svjetla. Preporučio bih Vam Repti glo 5,0.

Što se prehrane tiče, ukoliko se radi o mladoj životinjici, na jelovniku su kukci, školjkaši, mekušci i mladi glodavci. Prehrana odraslih je meso i to riba, vodozemci, glodavci i ptice. Ukoliko se hrani jednolično, potrebno je prehranu obogatiti vitaminima i mineralima za reptile.