Odgovara:
Silvija Havrle Lovrić, dr. vet. med.,
Pet centar, Svačićeva 61, Osijek

P: Holštajn krava je oteljena prošle godine, a osjemenjena u januaru ove godine. U aprilu veterinarskim pregledom je utvrđeno da je krava steona preko tri mjeseca. Ja sam kravu zasušio prije dva mjeseca, međutim prije sedam dana drugi veterinar mi je utvrdio da krava nikad nije bila steona, a ja sam je na silu zasušio.  Sada nema mlijeka. Da li netko zna hoće li vratiti mlijeko ili šta će se dešavati u narednom periodu, pošto je prije tri dana ponovo osjemenjena?  Da li ću morati čekati do oteljaja da mliječna žlijezda ponovo proradi? Hvala, mini farmer

O: Od svih životinja krava ima najveće vime i najznačajnija je u proizvodnji mlijeka.

Krave pasmine holstein-fresian spadaju u izrazito mliječne pasmine s visokom proizvodnjom mlijeka.

Vime ili mliječna žlijezda  pripada grupi kožnih žlijezdi, a po histološkoj građi pripada tipu tubulo- alveolarnih žlijezdi. Sastoji  se od parenhima, kapsule i intersticija. U perenhimu se nalaze mliječne alveole u kojima se luči mlijeko, a odatle mlijeko žlijezdanim tubulima dolazi do mliječnih cisterni gdje se nakuplja. Mlijeko izlazi iz vimena aktom sisanja ili mužnje kroz sisni kanal. Vime kod krava se sastoji od četiri žlijezdana kompleksa na koje se nastavljaju po četiri sise s jednim otvorom.

Zasušenje krava ili suhostaj je obavezan fiziološki  proces u cilju odmora mliječne žlijezde i njene pripreme za sljedeću laktaciju. Preporučljivo je da suhostaj traje od 45 do 60 dana kako bi se regenerirale sekretorne stanice mliječne žlijezde. Osim toga, zasušenje je potrebno kako bi se regulirao i pravilan razvoj ploda , zbog njegovih povećanih potreba za hranjivim tvarima u posljednjim mjesecima bređosti (oko 60 % prirasta ploda se događa upravo u suhostaju) i da se osiguraju rezerve za proizvodnju kolostruma.

Nakon 8 dana od zasušenja, kad se preporuča slabija prehrana, preporuča se kravu obilnije hraniti s kvalitetnom hranom. Preporuča se davati koncentriranu hranu od žitarica uz dodatak vitamina i minerala, voluminoznu hranu, svježu travu te kvalitetno sijeno.

U Vašem slučaju, ne može se obrnuti fiziološki proces izlučivanja mlijeka. Izlučivanje mlijeka u vimenu su pod utjecajem dva hormona  neurohipofize - prolaktina i oksitocina. Pri kraju graviditeta prestaju se lučiti estrogen i progesteroni te to omogućuje da prevlada laktogeni učinak prolaktina, tj. poticanje lučenja mlijeka. Žlijezdane stanice alveola mliječne žlijezde pod utjecajem prolaktina neprekidno luče mlijeko. Funkcija oksitocina se veže za mehanizme istiskivanja mlijeka, tj. pražnjenje vimena pri mužnji ili sisanju. Djelovanjem oksitocina izazivaju se kontrakcije mioepitelnih stanica koje okružuju mliječne alveole i nalaze se duž alveolarnih odvodnih kanalića. Na taj način potiskuju mlijeko iz alveolobularnih područja. Izlučeno mlijeko se zadržava u kanalićima sve dok ne dođe do osjetnog pritiska u žlijezdi i izlučenja oksitocina iz neurohipofize u krv. Ovo prelaženje oksitocina u krv potiču živčani podražaji koji za vrijeme sisanja ili mužnje dospijevaju preko hipotalamusa u hipofizu. Stoga je važno pravilno pripremati vime za mužnju - pranje, brisanje i dezinfekcija po uhodanom rasporedu. 
 
Svaka promjena te grubo postupanje s kravom može dovesti do izlučivanja adrenalina, koji rezultira sustezanjem mlijeka.

Na žalost, najvjerojatnije ćete morati pričekati do telenja da krava opet počne dojiti.

Inače, preporučam Vam za ubuduće da za sigurnu dijagnostiku graviditeta zovete veterinara barem dva puta s razmakom od mjesec dana.

OZNAKE: