Odgovara:
Ivana Mlinar Gruja, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Pozdrav! Bavim se temom teraristike već nekoliko godina, a kao samoj hobistici poznato mi je kako je pitanje prehrane iguana neiscrpna tema i vječni kamen spoticanja, s obzirom da ni jedno istraživanje tih reptila nije trajalo duže od 7 godina. Međutim, na jednom odgovoru vašeg kolege naišla sam na savjet kako je iguanama potrebno povremeno davati fobase, brašnare i cvrčke, s čime se nikako ne slažem jer iguane ne mogu probaviti ni razgraditi animalne proteine u svom organizmu. S obzirom da živim u gradu gdje 90% veterinara zazire od guštera ili zmija i gdje ne postoji osoba specijalizirana za liječenje istih, prisiljena sam se sama baviti i temom liječenja i profilakse, što od strane svojih reptila, a što od

strane drugih osoba koje posjeduju iguane., te mi često dolaze ljudi koji su svoje iguane hranili upravo animalnim proteinima uz osnovnu prehranu, a te su iguane bile trome, nevesele, odbijale su hranu, abdomen je bio i napuhnut, dok su 2 slučaja koja su dugo bila izložena takvoj prehrani završila smrtno, najvjerojatnije kao posljedica zatajenja bubrega ili pak jetre. Molila bih vas da mi pojasnite tu tematiku, odnosno što vi savjetujete hobistima po pitanju dodataka animalnih proteina u prehrani iguana.
Hvala, Antonia

O: Nekada se smatralo da su mlade iguane insektivori, no, ta terorija je ubrzo odbacena. Mlade iguane isključivo mogu iskoristiti proteine biljnog podrijetla, a u prirodi ponekad jedu izmet odraslih iguana, kako bi si olakšale probavu.

Prema znanstvenoj literaturi i nekoliko provedenih studija, potvrđeno je stajalište da su iguane isključivi biljojedi, te hrana animalnog podrijetla nije adekvatna za njihov organizam. U prirodi se isključivo hrane hranom biljnog podrijetla, a insekte pojedu ponekad zajedno sa lišćem, što je nesvjesna i slučajna radnja.

Vlasnici često hrane iguane sa mesom, mesnim i mlječnim proizvodima i prerađevinama, tjesteninom itd. Takva hrana sadrže animalne proteine, kojima se slijed aminokiselinskih lanaca i broj aminokiselina u lancu, razlikuje od proteina biljnog podrijetla. Sluznica crijeva u iguana razvijena je za probavu biljne hrane, a mogu iskoristiti i 40 % hranjivih tvari iz biljne hrane. Iguane mogu razgraditi animalne tvari u bioraspoložive, no, na taj način nagomilavaju visoke razine purina, koji otežavaju funkciju bubrega. Biljni proteini tvore isključivo peptide.

Raznolika prehrana, koja uključuje voće i povrće, te adekvatni uvjeti u terariju (toplina, vlaga, osvijetljenje itd.), najvažniju su čimbenici u zatočeništvu, koji će iguani pružiti zdrav i kvalitetan život.

Mišljenja sam da apsolutno treba izbjegavati hranu animalnog podrijetla, koja će prije ili kasnije dovesti do teških oštećenja bubrega i jetre, pa i ostalih organa, uključujući i bolesti zglobova i drugih koštanih struktura, od kojih je najčešća uratna artropatija.

Više o prehrani iguana možete pročitati i na sljedećem linku: Prehrana iguane