dragan_vesovic

 
Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 


P:
Moju sam macu, staru 6 god. odvela vet-u prije par dana jer je jako smršavila posljednjih mjeseci. Krvna pretraga je pokazala da su joj vrijednosti uree i kreatinina 4 puta veće od normalnih te je vet predložio za početak infuziju par dana s lijekovima da bi je 'podig'o' a onda bi joj uradio UZ bubrega, ponovio analizu krvi itd. Za sada je hranim kuhanom piletinom i ribom. Ima li nade za nju i što bi još valjalo učiniti za njenu dobrobit? Hvala. Bojana

O: Insuficijencija bubrega ili zatajenje bubrega ukazuje na nemogućnost u fiziološkoj funkciji bubrega da eliminira iz krvotoka (organizma) štetne otpadne tvari i kemijske spojeve. Posljedično, nakupljanje štetnih tvari u krvotoku dodatno oštećuje pojedine organe, organske sustave kao i organizam u cijelosti. Naime, nalaz povišenih vrijednosti uree i kreatinina ukazuje na veliku vjerojatnost da se radi o kroničnom zatajenju bubrega. Kronično zatajenje bubrega predstavlja progresivno propadanje funkcija bubrega kroz relativno dug vremenski period (nekoliko mjeseci ili godina). Kada se primijete očiti znaci oboljenja kod mačke, na žalost, bolest je već "uzela maha", a mačka se čini samo kao da je naglo oboljela.

Liječenje zatajenja bubrega ima tri glavna cilja. Prvi je održavanje razine uree i drugih uremičnih toksina u krvi na niskim vrijednostima. Ovo se postiže terapijom nadoknade tekućina i dijetom za bubrežne bolesti. Najbolje rezultate daje intravenozna nadoknada tekućine čiju količinu i učestalost je potrebno prilagoditi prema stupnju oštećenja bubrega i napredovanju bolesti. Treba napomenuti kako neke mačke ne reagiraju dobro na ove modifikacije nadoknade tekućine već se prvenstveno razine uree i uremičnih toksina drže pod kontrolom dijetnom prehranom.
Drugi cilj u terapiji je ograničavanje fosfora. Kako fosforni spojevi mogu dovesti do mineralizacije bubrežnog tkiva i pogoršanja stanja mora se držati na niskoj razini njegova koncentracija u krvi.

Treći cilj je prevencija čira želuca koji se mogu javiti sekundarno uremičnim toksinima.  Prehrana je često predmet rasprava kao moguća terapija i uzroka zatajenja bubrega u pasa i mačaka. Naime, proteini iz hrane se u jetri metaboličkim procesima pretvaraju u ureu pa u tom smislu smanjenje količine proteina u hrani smanjuje razinu uree u krvi. Dakle, medicinske hrane primjerene za bubrežne bolesnike sa smanjenom količinom proteina i fosfora potpomažu funkciju bubrega no često nije dovoljna samo dijetna prehrana za poboljšanje zdravstvenog stanja već i kombinacija s terapijom lijekovima te dodacima prehrani (Vetoqiunol Ipakitine, Rubenal tablete,...).

Laboratorijski nalazi pretrage krvi su zasigurno indikativni za progresiju kroničnog zatajenja, no treba imati na umu kako postoje varijacije u interpretaciji nalaza - različiti laboratoriji mogu imati različite rezultate iz istih uzoraka zbog postavljenih vlastitih standarda i metode dijagnostike. Također, i način na koji je uzorak uzet utječe na konačne nalaze (kako je izvađen uzorak krvi, iz koje krvne žile te koje je veličine bila igla). Zatim, na rezultate utječe i da li je i u kojoj mjeri mačka bila pod stresom u trenutku uzimanja uzorka te kada je bilo zadnje uzimanje tekućine. Iz svega navedenoga pokazalo se kako jedan nalaz krvne pretrage nije osobito indikativan te nema znatnog dijagnostičkog značenja. Tek dva uzastopna nalaza viših vrijednosti, napravljenja u razmaku 3-4 tjedna, mogla bi ukazati na određene probleme u funkcioniranju bubrega. Osim ovih biokemijskih pokazatelja kod dijagnostike neophodno je napraviti i analizu urina, UZV bubrega, RTG abdomena, po potrebi i biopsiju bubrežnog tkiva te serološka testiranja.
Za to vrijeme pridržavajte se svih preporuka svojeg veterinara. Također, bilo bi zgodno za vrijeme terapije ljubimca hraniti isključivo s hranama namijenjenim za ovaj oblik zdravstvenih poremećaja. Kao što sam prije i objasnio, takve hrane predstavljaju potpunu hranu koja je tako izbalansirana da dodatno ne opterećuje funkciju bubrega te na takav način dodatno potpomaže postojećoj terapiji, odnosno bitno skraćuje vrijeme liječenja.
Svakako u dogovoru s Vašim veterinarom kroz nekoliko tjedana napravite kontrolnu krvnu sliku kao i sve druge pretrage, a sve kako bi se dobila bolja slika o zdravstvenom stanju Vašeg ljubimca te odredio daljnji smjer liječenja.

OZNAKE: