Odgovara:
mr. Ljiljana Vrhovac-Uzur, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Mene interesira ima li ženka kunića mjesečnicu? Ona naime posvuda ostavlja crvene tragove. Unaprijed zahvalna!! Tanja

O: Spolna zrelost kod kunića nastupa rano, obično s 3 - 6 mjeseci, što ovisi o pasmini te uvjetima držanja. Kunići večih pasmina kasnije spolno sazrijevaju nego oni manjih pasmina. Divlji se kunići pare od veljače do svibnja. Ženka domaćeg kunića spremna je za parenje u svako godišnje doba ako su uvjeti prehrane i držanja povoljni. Samo po velikoj vručini ili niskim temperaturama miruje spolna aktivnost, odnosno smanjena je sposobnost oplodnje.

Spolni ciklus ženki kunića protječe u nekoliko faza i ciklički se ponavlja.

Niti u jednoj od faza životinja ne krvari.

Ovulaciju kod ženki kunića izaziva akt parenja. Za oko 10 sati poslije parenja, pod utjecajem endokrinih hormona, folikuli brzo pucaju. Ako se ženka ne pari, folikuli propadaju jedan za drugim u ciklusu od oko 18 dana (5 - 39), a novi sazrijevaju. Spremnost za parenje je osobito velika za 1-2 dana kada folikuli dozriju. To vrijeme odgovara "gonjenju" - estrusu. Ženka tada postaje nemirna, slabije jede i često čupka krzno nastojeci pripremiti gnijezdo. Kod ženki u estrusu javljaju se promjene na vanjskom dijelu spolovila koje je povečano i plavo-crvene boje. Estrus traje 3 - 5 dana. U to vrijeme ženka dozvoljava parenje.

Kod ženki kunića bređost traje 28 - 32 dana (najčešće 30 dana), a okote 5 - 12 mladunaca. Mladi kunići dolaze na svijet golišavi i slijepi, za razliku od zečića, koji su pokriveni dlakom i vide.