silvija_havrle1

 
Odgovara:
Silvija Havrle Lovrić, dr. vet. med.,
Pet centar, Ulica kralja Petra Svačića 61, Osijek 


P:
Imam kobilu oko 8 godina. Muči me to što je u od početka šepala na zadnju nogu, no kako sam više jahala, valjda se razgibalo ili nešto, i prestala je šepati. Međutim, neki dan je počela šepati na prednju nogu. Nisu vidljive nikakve ozljede, jednostavno kod se samo oslanja u koraku na nju. Ne znam više što misliti, možda vi znate nešto više? Nogu dopušta podići i dirati, ali vidljivo jako šepa. Razmišljam pitati ako postoje kakvi pregledi da se ustanovi je li što ili ne, ali stvarno ne znam više što...
Hvala, Janja


O: Hromost konja je svaka smetnja u prirodnoj upotrebi jednog ili više ekstremiteta, a koja se očituje raznim protuprirodnim  pojavama prilikom kretanja ili stajanja životinje. Uzroci hromosti su: bol nastala prilikom upalnih procesa, mehaničke smetnje koje onemogućuju gibljivost pojedinih dijelova ekstremiteta, paraliza živca, a time i pojedinih skupina mišića te tromboza veće krvne žile. Ovisno o patološkom procesu i njegovu trajanju , intenzitet hromosti se različito očituje pa se dijeli po stupnjevima, od 0 do IV.

Pri I stupnju hromost se očituje pri velikim brzinama, kod II uočava se pri kasu, a kod III pri hodu, dok kod IV životinja uopće ne opterećuje bolesnu nogu.

Pri pregledu, veterinari najprije uzimaju anamnestičke podatke - kada i kako je nastala, kakve su promjene, kako se bolest razvijala i je li liječena. Nakon toga se životinja pregledava, a prvenstveno se promatra noga na kojoj se očituje šepavost. Prvo se promatra u mirovanju straga, sprijeda i sa strane da se utvrdi kako životinja drži nogu i  kako se podupire. Nakon toga se promatra konj u kretanju i utvrđuje se jačina i oblik hromosti.

Razlikuje se hromost u predvođenju (iskoračaju) , hromost u podupiranju (opterećenju) i mješovita hromost. Hromost u predvođenju se jače očituje na mekanom terenu, pri kretanju uzbrdo i preko prepreka. Životinja si olakšava spuštanjem glave (prednja noga) ili kuka (stražnja noga). Taj oblik se očituje kod patoloških procesa u gornjim dijelovima ekstremiteta, iznad lakatnog ili  koljenog zgloba (miozitisi, burzitisi, lomovi i dr.). Hromost u podupiranju se pojačava na tvrdom terenu i pri lonžiranju životinje u krug gdje je bolesna noga  s unutrašnje strane. Prilikom opterećenja bolesne noge, životinja diže glavu ili kuk kako bi smanjila opterećenje bolesne noge. Uzrok tog oblika hromosti  treba tražiti u donjim dijelovima ekstremiteta, ispod karpusa i skočnog zgloba ili lakatnog i koljenog zgloba. Mješovita hromost se uočava u fazi opterećenja i predvođenja bolesne noge. Najčešće je uvjetovana promjenama na zglobovima , paralizom živaca , trombozom krvnih žila i miogenim paralizama leđa i sapi. Nakon inspekcije, palpacijom (pipanjem) se utvrđuje pojačana pulzacija digitalnih arterija na prednjim i stražnjim nogama, kako bi se isključilo ili posumnjalo na određena patološka stanja, posebice na kopitima. Nakon toga se pregledava kopito kopitnim kliještima  te međumekušna brazda pritiskom. Nakon toga se rade testovi fleksije na svakoj nozi , prvo na zdravima pa na bolesnoj nozi. Osim toga, može se provesti RTG ili UV pretraga.

Hromost predstavlja simptom bolesti ekstremiteta, a potrebno je utvrditi uzrok te ga ukloniti i pristupiti liječenju, a nastale nedostake ukloniti i spriječiti njihovo pojavljivanje.

Na prvom mjestu bih preporučila da kobilu pregledaju dr. vet. med. s Veterinarskog fakulteta, Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, a ako to nije moguće, onda veterinar koji ima dosta iskustva s konjima i njihovim bolestima.

OZNAKE: