Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Možete li mi reći postoje li hrčci koji podnose niske temperature ili postoje li za kupiti kavezi koji održavaju određenu temperaturu?
Hvala, Anka

O: Većini hrčaka prirodno je stanište u toplim dijelovima svijeta.  Čak i činjenica da se hrčci već 60-tak godina drže i uzgajaju kao kućni ljubimci diljem svijeta, ne ide u prilog njihovoj prilagodbi različitim temperaturama okoline.

Nagli pad temperature okoline može biti iznimno opasan za hrčke.

Pri temperaturi nižoj od 5 °C hrčci  neizbježno prelaze u tzv. "zimski san", kada im se spusti tjelesna temperatura i disanje se uspori.

No, smatra se kako su kineski i ostali mini hrčci otporniji na hladnije temperature, u odnosu na npr. sirijske hrčke, i kod njih nije uobičajena pojava da u potpunosti hiberniraju kada su temperature nešto više od prosjeka za pojedino područje njihovog prirodnog staništa i doba godine. Naime, tada se povremeno bude kako bi uzeli hranu. Ipak, i kod njih je zabilježena potpuna hibernacija sa snižavanjem temperatura okoline.

Na žalost, nije mi poznato postoje li kavezi za hrčke sa termoregulacijom. Teško je procijeniti postoje li uopće, s obzirom na to da materijali koji su vrlo dobri izolatori (drvo, stiropor i sl.) nisu osobito primjereni za hrčka, uzevši u obzir njihovu potrebu glodanja i trošenja zubića. No, mogu Vam predložiti slijedeće: u postojeći ili kavez primjeren za hrčke možete staviti grijače (npr. za terarije) ili grijaću podlogu, no svakako uz pažljivo motrenje temperature, kako ne bi došlo do neželjenog pregrijavanja kaveznog prostora i opekotina hrčka.