Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Mene bi zanimalo da li vi imate somove horabagrus brachysoma u prodaji, koliko koštaju i ako mi možete navesti nekoliko vrsta riba koje bi se jako dobro slagale s njima? Hvala unaprijed! Bernardo

O: Horabagrusi čine mali rod somova (red Siluriformes) koji se sastoji od dvije vrste: H. brachysoma i H. nigricollaris.

H. brachysoma se koristi i za ljudsku prehranu, a obje vrste su uobičajene u akvaristici.

U prirodi H. brachysoma obitava u sporo tekućim vodama s puno bilja. Zadržavaju se na području pijeskovitog odnosno muljevitog dna u nizinskim dijelovima rječnog toka. H. nigricollaris nastanjuje brdska područja riječnih tokova.

Po pitanju prehrane nisu izbirljivi, prihvaćaju šaroliku hranu uobičajenu u akvaristici. U probavnom traktu ovih riba se može pronaći detritus što je rezultat prehrane na dnu. Raznolika prehrana je u prirodi uobičajena jer im se stanište nalazi u monsunskom području te se uvjeti i ciklusi prehrane mjenjaju u skladu s sezonom monsuna. Mrijest započinje prije sezone monsuna.

H. brachysoma je uobičajena akvarijska riba. Vrlo su prilagodljive, nisu izbirljive kada je u pitanju kvaliteta vode. Ipak, treba naglasiti da su to relativno "sramežljive ribe" te im je u akvariju potrebno osigurati dosta bilja.

Možete ih držati s barbusima, coolijima, zebricama i sličnim ribama.

Na žalost, navedenu ribu nemamo u ponudi tako da Vam nisam u mogućnosti odgovoriti na taj dio Vašeg upita.