Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Imam 7 godina staru kokericu. Ima problema s povišenom masnoćom u krvi, zadnji nalazi krvi: ALKP212, ALT10, LDH102, LIPA779, TBIL2, TRIG3.55-30 MART 2008. Takve nalaze ima već godinu i pol iako se hrani samo Hill's hranom namijenjenom psima s povišenom masnoćom. Kokerica je inaće radni - aktivni pas tartufar. Da li se masnoća može pokušati liječiti drugim preparatima osim tom vrstom prehrane? Uz prehranu dobija Legapiton tbl a 200 mg jednom dnevno. Unaprijed zahvaljujem, Nataša

O: Hiperlipidemija je stanje povišene razine masnoća (lipida) u krvi.

Predstavlja stanje koje može biti vrlo ozbiljno pa čak i ugrožavati život. Normalno se neko vrijeme nakon obroka javljaju povišene vrijednosti lipida u krvi koje se zatim vraćaju na normalu. No u nekih pasa postoji metabolički problem koji sprječava adekvatno "čišćenje" masnoća iz krvi što rezultira povišenim vrijednostima lipida.

Razlikuju se dva stanja: povišene vrijednosti triglicerida i povišene vrijednosti kolesterola.

Hiperlipidemija rezultat je genetskog (primarnog) defekta u metabolizmu lipoproteina ili je pak stečeno stanje koje se razvilo sekundarno nekoj bolesti gdje je metabolizam lipida znatno izmijenjen (npr. dibetes mellitus, hipotireoidizam, Cushing sindrom, bolesti jetre i bubrega). Također, javlja se i idiopatska hiperlipidemija tj. povišenim vrijednostima triglicerida i kolesterola ne zna se uzrok.

Postoje određeni rizici za razvitak hiperlipidemije: pretilost, uzimanje hrane jako bogate masnoćama, genetska predispozicija. Također, spominju se i određene komplikacije ovog stanja: problemi očiju (npr. taloženje masnoća u očima), padavica ili napadi, bolesti srca, pankreatitis (češće akutni).

Hiperlipidemija liječi se i drži pod kontrolom prehranom s niskim unosom masnoća i ponekad lijekovima. Prehrana ne bi trebala sadržavati više od 7-9% masnoća u suhoj tvari. Činjenica je da svaka hrana nema pozitivan učinak za svakog psa. Ponekad je potrebno provesti pokušaje kako bi vidjeli na koju hranu indvidualno pas bolje reagira. Nakon promjene prehrane treba napraviti kontrolno vađenje krvi za 3-4 tjedna. Ako su trigliceridi ispod 500 mg/dl bez gubitka tjelesne težine treba nastaviti takvom prehranom. Ako je znatan gubitak težine, nastaviti prehranu ali povećati unos ugljikohidrata, ako su pak vrijednosti triglicerida više od 500 mg/dl treba prestati s odabranom prehranom i hraniti bezmasnom hranom i  trigliceridima srednje duljine lanaca. Cilj je držati vrijednosti triglicerida ispod 500mg/dl (preko 1000mg/dl predstavlja veliki rizik za razvoj akutnog pankreatitisa) a kolesterola ispod 300mg/dl bez ili s vrlo malim gubitkom tjelesne težine. Ako se prehranom ovo postigne, to bi trebalo predstavljati dugoročni izbor i način prehrane.

Lijekove treba uzeti u obzir jedino ako prehrana i dodaci prehrani ne polučuju rezultate a davati ih uz strogi nadzor veterinara.

Iako svaki labolatorij ima svoje referentne vrijednosti, one se među njima ipak znatno ne razlikuju. Vrijednosti koje ste naveli ne bi se mogle smatrati izrazito povišenima, osim ukupnog bilirubina koji ne bi smio biti viši od 0,4 mg/dl. Također, neznatno je povišena vrijednost lipaze. Nju proizvodi gušterača a njena primarna funkcija je razgradnja lipida. Povišenje vrijednosti vidljivo je kod upale gušterače.

S obzirom na navedeno, savjetujem Vam da u dogovoru s Vašim veterinarom napravite i neke dodatne pretrage s ciljem identifikacije problema i poduzimanja odgovarajuće prehrane i eventualne terapije.

OZNAKE: