Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Već mjesec dana imam kod kuće skupinu gupija. Svi su se navikli, no jedan se stalno skriva. Ne vjerujem da ga drugi gupiji napadaju jer je najveći. I još nešto: ima crnu mrljicu ispod oka. Da nije možda bolestan?
Moris

O:  Kada se ribe skrivaju uglavnom postoji nekakav problem, ali ja ga, na žalost, na osnovu opisanog ne mogu prepoznati.

Ribe se skrivaju kada su bolesne ili ih druge ribe "maltretiraju".

Gupiji su "haremske" ribe, što u praksi znači da bi na svakog mužjaka trebalo osigurati 3-4 ženke. Budući da niste naveli omjer spolova mogu pretpostaviti da u akvariju imate nepovoljan odnos (nedovoljan broj ženki). Ako je riba koja se skriva ženka, a u akvariju je veći broj mužjaka vrlo vjerojatno mužjaci konstantno "naganjaju" ženku, što bi mogao biti uzrok problema.