JelenaPejic


Odgovara:
Jelena Pejić, dr. med. vet.
Pet centar, Našička 144, Zagreb

P: Imam bijelog karasa i buljavu ribicu i ne znam šta im je, od jednom gube ljuske, a bijeli karas je čak baš onako jako pocrvenio po glavi. Mijenjam vodu svakih 4 do 5 dana i dajem im sredstvo protiv klora. Hranim ih dva puta dnevno. Miljenko

O: Kako niste naveli informacije o uvjetima u kojima ribice žive, posjedujete li filter, koliko dugo ih imate te na koji način mjenjate vodu, prije svega ću Vam objasniti osnovne stvari kod držanja ribica. Sama veličina akvarija mora biti takva da minimalno treba biti 10 litara vode na jednu ribicu. Zatim, ukoliko imate filter vodu možete mjenjati svaka 2-3 tjedna otprilike 1/3 vode. No ukoliko nemate filter, onda svakih 7-10 dana 1/3 vode. Kod svake promjene vode se ulijevaju sredstva za pripremu vode.

Ono što pretpostavljam da se događa kod Vaših ribica je da je došlo do bakterijske infekcije odnosno bakterijskog truljenja peraja. Bakterijska infekcija je  bolest koja pogađa toplovodne i hladnovodne ribice i direktno je povezana sa lošom  kvalitetom akvarijske  vode. U uvjetima pojačanog stresa zaštitna sluz ribica se manje izlučuje, najviše na perifernim dijelovima ribe kao što su peraje pa dolazi do lakšeg oštećenja vanjskih površina tijela, isto tako i otpadanja ljuskica. Crvene mrlje koje navodite mogu predstavljati oštećenja tkiva u vidu rana ili hematoma. Nastanku stresa pogoduje prenapučenost akvarija, loša kvaliteta vode, velike temperaturne razlike itd.

Savjetujem svakako tretiranje ribica nekim baktericidom (Furanol, Bactopur) te uz to svakako podignuti imunitet nekom vitaminskom terapijom, primjerice preparatima JBL Atvitol ili SERA FishVitamin.