Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Već desetak godina imam crvenouhu kornjaču i navikla sam da preko zime ne želi jesti, iako bi tu i tamo ipak tražila. Ali ove zime samo spava, a kad joj ubacim račića, samo ga ponjuši i okrene mu leđa. Je li normalno, što da radim? Matea

O: Kako se vjerojatno radi o hibernaciji, ovakva se pojava u Vaše kornjače može smatrati normalnom. Pred zimu se gmazovi u prirodi, s padom temperature, ukopavaju pod zemlju (tako ne dlazi do smrzavanja), ali pri niskim temperaturama njihov metabolizam je toliko usporen (hibernacija) da životinje koriste minimalne količine energije i tako dočekaju tople dane.

U slučaju da je temperatura vode, tj.okoliša tek nešto niža, gmazovi postaju usporeni i prestaju jesti.
 
Hibernacija predstavlja složeni biološki proces. Za nju je potrebno osigurati određene uvjete, kao što su optimalna temperatura (2-10 stupnjeva, idealna je 5°C). Sama životinja mora biti zdrava i uhranjena. U probavnom traktu kornjače koja se sprema na hibernaciju ne smije biti neprobavljene hrane, odnosno, ovisno o veličini životinje i o njenom metabolizmu, post prije uvođenja u hibernaciju bi se trebao kretati između 2-4 tjedna (osigurati pražnjenje organizma).
 
Preporučam Vam da provjerite temperaturu vode u akvaterariju. U slučajevima kada je voda u terariju ispod 25°C kornjače prestaju jesti i zatvaraju oči pa mnogi vlasnici imaju dojam da se radi o hibernaciji. Oscilacije temperature mogu dovesti do ozbiljnih zdrastvenih problema, te je uputno staviti grijač u terarij ukoliko ga nemate.

Također, ukoliko primijetite neke od drugih simptoma koji mogu ukazivati na ozbiljniji zdravstveni problem, kornjaču je preporučljivo odnijeti na veterinarski pregled u ambulantu.

O hibernaciji crvenouhih kornjača pisala je kolegica Ivana Mlinar-Gruja, dr.vet.med. ovdje.

O gubitku apetita u kornjača pisala sam ovdje.