sonja vojnovic joomla


Odgovara:
Sonja Vojnović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Obraćam Vam se sa velikom zamolbom za savjet u svezi graviditeta naše perzijske mačke. Naime, imamo  kućnu perzijsku mačku staru 11 godina koja nikad nije bila s mačkom i nikad nije rađala. Sada je nakon kratkotrajnog bijega iz kuće ostala skotna s običnim mačkom. Inače je izuzetno gracilne građe. S obzirom na njenu visoku životnu dob, nježnu građu i činjenicu da se nikad nije kotila, strašno nas brine njeno zdravlje. Molim Vas recite nam kakvi su rizici za njeno zdravlje i kako joj  pomoći. Unaprijed zahvaljujem. S poštovanjem, Zdenka

O: Graviditet je fiziološko stanje koje organizam većine zdravih ženki normalno podnosi.

To je vrijeme kada su potrebe za hranjivim tvarima i energijom veće nego inače, pogotovo u drugoj fazi graviditeta kada je rast i razvoj plodova  intenzivan. Nakon  graviditeta i poroda slijedi period laktacije kada ženka doji  mladunčad. Taj period također postavlja velike zahtjeve pred njezin organizam.

Zbog svega toga treba  imati na umu opće stanje organizma ženke, njezinu kondiciju, prisutnost bolesti, a svakako i dob životinje. Kod mačaka se rijetko  javljaju komplikacije prilikom porođaja kao i nakon njega, no  ipak su moguće  različite predvidljive i nepredvidljive   poteškoće koje mogu biti  opasne po zdravlje i život rodilje i mladunčadi.

Jedan od problema koji se mogu javiti su preslabi trudovi  ili čak potpuni izostanak trudova.  Ženka tada nije u stanju sama istisnuti plod. Na pojavu ovog stanja veliki utjecaj ima kondicija i konstitucija životinje. Slabi trudovi se najčešće javljaju kod pretilih ili premršavih ženki, ali isto tako i kod prisutnosti različitih bolesti ili prerastegnutosti stjenke maternice zbog velikog broja plodova ili prevelike količine plodnih voda.

Prejaki trudovi mogu izazvati ulazak dva ploda u porođajni kanal pri čemu se oni zaglave. Kod prejakih trudova može doći do ozljeda maternice, rodnice i crijeva. Preuski porođajni kanal također može dovesti do komplikacija u porodu, a njega obično susrećemo kod prerano sparenih životinja, pretilih ili onih koje prvi puta rađaju. Kod svih ovih stanja potrebna je veterinarska intervencija.

Prehrana gravidne životinje mora biti kvalitetna, a najbolje je koristiti lako probavljivu hranu bogatu bjelančevinama, vitaminima i mineralima. Obroci trebaju biti manji, ali učestaliji. Fetusi koji rastu zauzimaju veći dio trbušne šupljine pa prevelika količina hrane može dodatno opteretiti probavu.

Budući da se u ovom slučaju radi o maci visoke životne dobi, svakako Vam preporučam da je pregleda veterinar. Pregledom će se utvrditi njezino opće stanje i kondicija. Uputno je napraviti i diferencijalnu krvnu sliku i biokemijske pretrage pomoću kojih se može ustanoviti prisutnost određenih patoloških stanja (na primjer insuficijencija bubrega, koja je česta kod starijih životinja). Točna dijagnostika graviditeta je moguća ultrazvučnom ili RTG pretragom. RTG pretraga se preporuča kod kasnijeg graviditeta jer pomoću nje osim građe može vidjeti i točan broj plodova.  Na temelju pregleda i utvrđivanja općeg i zdravstvenog stanja mačke može se odlučiti o daljnjem postupku sa životinjom.

OZNAKE: