Odgovara:
Tanja Krulc, dr. vet. med.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P:  Imam maltezerića starog dvije godine, jako je veseo i drag, a zanima me sljedeće. Naime, kada ga uzimam ispušta neki čudni zvuk, nešto iznutra kao neko negodovanje. Da li ga možda nešto boli ili jednostavno se na taj način odupire ako ga želim uzeti, premjestiti, pomaziti i sl.?
Pozdrav, Vedrana

O: Majka kuja vrlo brzo nauči razlikovati glasove svakog od svojih štenaca i razumije njihove glasove gladi, boli i ugode. Psi se glasovno izražavaju cijelim nizom zvukova: plač štenadi, cviljenje, jaukanje, štektanje do mrmljanja kod ugode.

Kod vukova zavijanje je najvažniji način glasovne komunikacije, psi češće laju nego što zavijaju, što je čovjek svjesno podržavao tijekom udomaćivanja. Upozoravanje lajanjem jedna je od prvih osobina zbog koje su naši preci izabrali pse.

Lajanje pas koristi za upozoravanje na opasnost te kada žele izraziti sreću, frustraciju, ljutnju ili glad.

Zavijanje udomaćeni psi rjeđe iskazuju. Kada ga iskazuju, to je u prilikama kada ostanu sami na dulje vrijeme ili kada su privučeni ženkama u tjeranju. I najčešće zavijaju kao odgovor na zavijanje drugog psa. Kratko zavijanje koriste za privlačenje pozornosti te kad se osjećaju nezadovoljno, nemirno i zastrašeno te kad nešto trebaju ili žele. Štenci nekad koriste ovu formu glasanja i ona podsjeća na dječji plač.

Cviljenje je normalan indikator boli, bilo fizičke ili emocionalne, te u slučajevima straha, a predstavlja i način obrane. Često cvile štenci kada se susretnu sa potencijalno opasnom situacijom. Na taj način pokazuju i pokornost.

Režanje koriste kada se osjete ugroženi, kada nisu sretni i kada se ne osjećaju ugodno. To je upozorenje koje, ako se na njega ne pazi, može voditi u napad.

OZNAKE: