dragan_vesovic

 
Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Moja papiga, rozenkolis Pipi, stara je 4 godine. Do sada nije imala nikakvih zdravstvenih problema, no u zadnjih  nekoliko dana primjećujem nedostatak perja u predjelu desnog oka. Molio bih vas da ukažete mi na mogući uzrok nedostatku perja? Papiga ima sve neophodno za zdrav i dug život. S obzirom na navedeni problem, normalno se ponaša, jede uredno, svakodnevno je van kaveza minimum 2 sata. Šaljem vam u privitku slike papige kako bi i sami vidjeli nedostatak perja. Saša

O: Postoje mnogobrojni razlozi zašto papigice gube perje. Tako, osim fiziološke izmjene perja najčešće se spominju paraziti, hormonalni poremećaji, nutritivni deficit, čupanje perja (psihološki problem),...
 
Vanjski paraziti se najčešće dovode u vezu s uništavanjem površinskog sloja kože kao i uništavanju osnove za izrastanje pera. Ako se isti i potvrde (nužan je odlazak i potvrda od strane veterinara), potrebno bi bilo paralelno tretirati i ljubimca kao i krletku u kojoj se ljubimac nalazi.

Gubitak perja može nastupiti spontano ili kao posljedica čupanja od strane same ptice. Pri tome, kada se kaže spontano, može biti riječ o mitarenju, koje je fiziološki proces ili perje ispada mimo procesa mitarenja. Da je riječ o mitarenju možemo znati po tome što su nova pera vidljiva i nema golih područja, bez perja.
 
O mitarenju možete pročitati više u ranijem odgovoru kolege naslovljenom Mitarenje.

Čupanje perja od strane ptice možemo okarakterizirati i kao samoozljeđivanje. Ono može nastupiti iz organskih razloga odnosno bolesti, a možemo ga ponekad klasificirati i kao psihotično. Medicinski razlozi koji uvjetuju ispadanje su parazitarne invazije, upala dlačnih folikula, hipotiroidizam, oslabljena funkcija bubrega, alergije, loša prehrana općenito, tumori.
 
Poremećaji u ponašanju mogu imati veoma različite uzroke i detekcija problema je moguća samo uz temeljitu anamnezu i dobro poznavanje biologije i uvjeta držanja konkretne ptice.
 
Stoga bi bilo najbolje pticu odnijeti na pregled specijalistima Ambulante za ptice na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Telefonski broj ambulante je 01/23 90 410, a radno vrijeme je ponedjeljkom, srijedom i petkom 10-12 sati, utorkom i četvrtkom 16-18 sati, te subotom 9-11 sati.

OZNAKE: