Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Da li je potrebno akvarij od 130 l čistiti u cijelosti, koliko često je to potrebno te na koji način? Pri tome mislim da se ribice, oko 30, isele u privremeni akvarij ili posudu te da se glavni potpuno isprazni i detaljno očisti? Mario

O: Potreba za "generalnim" čišćenjem akvarija je individualna te za tako nešto nema pravila. Ukoliko se akvarij redovito održava, to se mora raditi iznimno rijetko (jednom u nekoliko godina) ili nikako.

Redovito održavanje podrazumijeva mijenjati vodu svakih cca 14-21 dan, a to ovisi

o gustoći nasada, vrsti riba, količini hrane, zastupljenosti bilja u akvariju, temperaturi vode i slično. Navedeno je individualno i kod svakog akvarija različito te isto možete prilagoditi svojim potrebama, odnosno navedenu frekvenciju izmjena vode uzmite s rezervom i razradite sustav sukladno s Vašim akvarijem.

Pri svakom čišćenju akvarija mijenjajte cca 1/3 vode (ukoliko se mijenja u kraćim vremenskim intervalima, to može biti i samo 10 % vode po izmjeni), s time da vodu za izmjenu morate pripremiti na odgovarajući način, odnosno dan ranije odgovarajuću količinu vode ulijte u posudu te je tretirajte nekim od preparata za dekloriranje i vezanje teških metala, primjerice preparatom Start plus (Dajana pet), Aqua plus (Nutrafin) ili nekim sličnim.

Vodu iz akvarija je najbolje izmjenjivati isisavanjem s dna pomoću gumenog crijeva (usisavača za dno) na principu podtlaka, a u našim trgovinama možete pronaći specijalizirana crijeva za izmjenu vode. Isisavanjem vode s dna pomoću usisavača odstranjujete organski otpad koji se taloži na dnu, a pritom usisavate vodu s najvećom koncentracijom toksičnih spojeva, koji su teži od vode te se talože pri dnu.

Nakon što isisate vodu iz akvarija (u čistu posudu koja se koristi samo za tu namjenu), u istoj vodi isperite filter materijale (spužve iz filtera). Na taj način osiguravate da se pozitivne bakterije (odgovorne za biološku filtraciju) koje se nalaze na spužvi ne odplave, odnosno da se ne unište vodom koja je drugačijeg kemijskog i fizikalnog sastava od one koja je u Vašem akvariju.

Dok je u akvariju niža razina vode, odnosno prije nadoljevanja pripremljene vode za izmjenu, počistite stakla pomoću čiste spužve, akvarističke rukavice ili nečeg sličnog, odstranite sve uvenule i oštećene listove i biljke te obavite sve radove koji se odnose na izmjenu mjesta akvarističkog dekora, kamenja i slično. Pri tome je potrebo izvaditi opremu (grijač, filter) te istu dobro oprati i eventualno natopiti pH minusom kako bi se odstranio kamenac, čime se produljava vijek trajanja opreme. Istovremeno možete zamijeniti dotrajale dijelove opreme (priljubnice, crijeva za zrak i sl).

Kada se obave svi potrebni/željeni radovi unutar samog akvarija, nadolijte unaprijed pripremljenu vodu (odgovarajuće temperature) te je tretirajte odgovarajućim preparatima, primjerice tekućim bakterijama poput Biofiltra (Dajana pet), Cycle (Nutrafin), a po potrebi ph minus/plus-om (ovisno o željenoj razini kiselosti vode), provjerite tvrdoću vode i ostale parametre te ih korigirajte odgovarajućim preparatima.

Održavanje akvarija na gore opisani način osigurava dugotrajnu samodostatnost akvarija i produljava period u kojemu je potrebno raditi "generalku", što ovisi o svakom pojedinom akvariju, akvaristi i načinu održavanja te na to pitanje nije moguće dati precizan, tj. univerzalan odgovor.