ljiljana-vrhovac1

 
Odgovara:
mr. Ljiljana Vrhovac Uzur, dr. vet. med.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb 


P:
Imam afričku tvoricu staru 6 god. koja ima ružnu izraslinu na trbuhu koja izgleda kao rupa i rastvorena koža koja povremeno krvari. U ponašanju tvorice nisam zamjetila ništa pretjerano čudno, hrani se i obavlja nužde normalno, samo se stalno češe po toj rani. Tvoricu sam kupila kada je imala 2 god i već je bila cjepljena i sterilizirana i nisam nikad imala potrebu voditi je veterinaru i nemam svog veterinara. Da li mi Vi možete pomoći kome se u Rijeci mogu obratiti i prema Vašem mišljenju šta je mojoj tvorici i da li ima lijeka za nju? Zahvaljujem unaprijed na pomoći. Vedrana


O: Prema opisanom, najvjerojatnije je riječ o fistuli. Fistula je stara rana u vidu kanala sa slabom tendencijom zaraštavanja, iz koje se cijedi gnoj ili tjelesna tekućina. Fistule mogu biti prirodne ili stečene, te gnojne, sekrecijske i ekskrecijske. Fistula se sastoji od otvora, kanala i dna. Otvor je obično ljevkasto uvučen, okolina je bez dlake i pokrivena gnojem. Ako se otvor i zatvori, sekret se nakuplja unutra, pri čemu će ponovo probiti novi otvor. Dno fistule definira gnojna šupljina u kojoj se nalazi uzrok, strano tijelo, nekroza, ili tkivo koje nije demarkirano. Gnojni džepovi sami po sebi djeluju kao strano tijelo.U liječenju fistula je potrebno ukloniti uzrok, utvrditi otvor, sondirati kanal, utvrditi njegov smjer i položaj, te u njemu uzrok, odnosno strano tijelo. Kanal se kirurški otvara, nakon čega se dno kiretira ili kirurški ekstripira, te ispire antiseptikom. Kod sekrecijske i ekskrecijske fistule, nakon uklanjanja uzroka treba težiti zatvaranju kanala.
U Rijeci pomoć možete potražiti u svakoj veterinarskoj ambulanti, ali je najbolje da ih kontaktirate osobno ili telefonom. Vama za informaciju prilažem linkove s podacima dviju ambulanti:

Veterinarska ambulanta "Njuška" Veterinarska ambulanta "Kućni ljubimci"