Odgovara:
Dino Karakaš, dr.vet.med.,
Pet centar Heinzelova 60, Zagreb

P: Imam zlatnu ribicu (Carassius auratus) već duže vrijeme. Živi u akvariju od 50 litara s jakom filtracijom, ima i više nego dovoljan protok kisika. Temperatura vode je 23º i ima dobro osvjetljenje. Akvarij ima dosta vegetacije. Zanima me da li bi se ova ribica slagala sa gupijama (Poecilia retikulata), Corydorasom i kuli kuli-jem, kao i koliko ovih ribica mogu smjestiti u ovoliki akvarij? Da li postoji neka prirodna biljna hrana kojom mogu pojačati zlatnu boju kod ribice? S kojim još ribicama se slaže zlatna ribica? Mogu li staviti malo soli u vodu (koliko) da bih spriječio pojavu bolesti kao i koje još mjere trebam poduzeti da bi moja zlatna ribica sretno živjela? Uz najbolje želje, Alek.

O: Kod unosa riba u akvarij vrijedi pravilo za 1cm ribice treba osigurati oko 1 litru vode. Treba računati veličinu odrasle ribe (npr. karas naraste i do 10 cm što znači da mu treba osigurati 10 litara vode).

Gupiji, corydoras i kuli mogu se prilagoditi nižim vrijednostima vode, mada se ne preporuča mješanje toplovodnih i hladnovodnih riba.

Uz karasa koji je hladnovodna riba primjerenije bi bilo dodati pajčolanku, teleskopa, bubble eyes, crvenkapicu, lavlju glavu, karas šubunkin, ranchu...

Intenzitet boje možete pojačati hranama za zlatne ribe (na kojima je naznačeno color intensive).

Dodavanje soli je dobro kod živorotki (gupya) i za vašu litražu akvarija dovoljno je oko 15g.

Bolje uvjete u akvariju postižete dodavanjem neuralizatora klora i teških metala prilikom svake izmjene vode i dodavanjem vitaminskih tableta u akvarij 1-2 puta godišnje.