Odgovara:
Vladimir Kordić, d.i.a.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Odnedavno sam u Vašem dućanu na Drvinju vidio da u ponudi imate ribice Dario dario. Možete li mi reći nešto više o njima? Hvala, Jozef

O: Znanstveno ime: Dario dario

Rasprostranjenost: Zapadni Bengal, Indija. Rasprostranjeni su u relativno plitkim područjima, uz obale malih potoka s puno bilja.

Veličina: 1 do 2 centimetra.

Akvarij: zbog svoje veličine pogodni su za manje akvarije. Kako se radi o jatnim ribama, preporuča se ipak nešto veći akvarij s više primjeraka. Radi se o teritorijalnim ribama (mužjacima) kojim je potrebno osigurati dovoljno prostora (cca 90 cm2). U akvariju je dobro imati jednako mužjaka i ženki, što je uglavnom teško napraviti jer se u trgovinama prodaju gotovo isključivo mužjaci. Mogu se držati u zajedničkom akvariju, ali se zbog njihove veličine i relativno mirnog ponašanja mora paziti da ih veće ribe ne pojedu pa stoga treba izbjegavati akvarije s trihogasterima i skalarima.

Dekor: obožavaju gusto zasađene akvarije i kamenje s rupama pa bi takav dekor trebao prevladavati u akvarijima u kojima želite držati ovu ribu.

Prehrana: hrane se gotovom hranom u listićima ili sporotonućim peletama, iako više vole smrznutu hranu, poput tubifexa larvi komaraca, a posebice živu hranu.
 
Parametri vode: temperatura 24-26 C, pH 6,5 kao i relativno meka voda su idealni uvjeti za držanje ove ribe. Relativno su osjetljivi na promjene parametara vode pa se preporučaju česte izmjene nmanjih količina vode (10 % svakih 5 dana).

Temperament: nisu agresivni prema drugim vrstama ukoliko im se osigura dovoljno prostora, a obzirom da se radi o dnevnim ribama, moći ćete uživatu u njima cijelog dana.

Mužjaci su živopisniji od ženki i nešto veći, što je vrlo bitno za znati pri izboru riba u trgovini, budući da se uglavnom uvoze samo mužjaci.