dragan_vesovic

 
Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Ovim putem vas želim upitati je li moguće parenje između štakora i miša.Imam seminar iz dotične teme pa me zanimalo ako mi možete dati kakvu informaciju. Unaprijed zahvaljujem. Petra

O: Štakori i miševi posjeduju mnoge sličnosti kao i mnoge različitosti. Danas je poprilično teško točno definirati i sličnosti i različitosti jer postoje mnoge različite skupine kako među miševima tako i među štakorima. Međutim, najčešće se ove dvije životinjske skupine uspoređuju tako što se uspoređuje kućni miš (Mus musculus) i crni štakor (Rattus ratttus). Parenje između ove dvije životinjske vrste nije moguće iako se smatra da su one poprilično povezane. Naime, prema određenim istraživanjima smatra se da ove dvije različite životinjske vrste imaju zajedničkog pretka. Međutim, tijekom svoje evolucije razvijali su se zasebno, razvijajući pojedine karakteristike koje su im bile od presudna značaja za osiguravanje preživljavanja. U normalnim okolnostima, ove dvije životinjske vrste se spolno ne privlače. Ako i dođe do miješanja muških i ženskih spolnih stanica ove dvije različite životinjske vrste, do oplodnje neće doći.