zdravka_rumiha1

 
Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb 

P: Da li je moguće držati živorotke i tetre zajedno? Koje vrste živorotki i tetri su najmiroljubljive, da li je moguće držati više različitih vrsta tetra u jednom akvariju? Unaprijed Hvala. Lorena

O: Ribice živorotke i tetre je moguće držati zajedno. No, pri tome treba pripaziti na odabir ribica. Sve živorotke (u ponudi Pet centar trgovina imamo molije, gupije, platije i švert) uglavnom su miroljubive vrste, a poneke iz skupine tetri moguće su agresivnije kao što je to crna tetra ili udovica (Gimnocorymbus ternetzi). Ostale tetre (u ponudi Pet centar trgovina su: glowlight tetra, tetra kardinal, neonke, tetra limun) miroljubive su i mogu se držati zajedno sa živorotkama. Ipak, moram napomenuti kako je međusoban suživot skladan ukoliko se od prvog dana ribice drže zajedno a problemi agresivnosti uslijed teritorijalnosti mogu se javiti prilikom uvođenja novih ribica u već formiran akvarij. U potonjem slučaju treba dodatno obratiti pozornost na veličinu akvarija, odnosno broj ribica po volumenu vode u akvariju. Također, odreagirati odvajanjem ribica ukoliko se uoči agresivnost.