petra franko


Odgovara:
Petra Franko, dr. vet. med.,
Pet centar, Škurinjska cesta 1, Rijeka 

P: Kada se treba davati karotin za bojenje kanarinca u crvenu. Je li ga se može davati tijekom godine i hoće li promijeniti boju ili kad je mitarenje? Robert

O: Prehranu ptica treba prilagoditi njihovim potrebama, ovisno o sezoni. U periodu uzgoja, kada se na ptice, a posebno ženke, postavljaju največi fizički zahtjevi pticama treba i najjača hrana. U periodu mitarenja, ptice su vrlo osjetljive pa im treba davati  dodatne količine vitamina i kalcija, odnosno pigmenata kako bi im se održala ili intenzivirala boja perja.

Crvena boja pticama u krletki slabi. Karotiniranje, kao postupak vraćanja ili davanja crvene boje ptici, vrlo je popularan i čest, kako  kod uzgajivača kanarinaca, tako i kod svih onih hobista koji svoje ptice uključuju u takmičenja. U prošlosti se provodio davanjem pticama crvene paprike, mrkve, puno zelenila, ali nikad se nije uspio postići efekt crvene boje kakve ptice imaju u prirodi.

Danas se to radi već gotovim preparatima koji se mogu aplicirati u vodu ili davati u obliku mekane hrane – brašnasta jajčana smjesa s dodatkom pigmenta, npr. Orlux red pate u kombinaciji s Orlux forti pate, koja je dostupna i u ponudi naših dućana. Kod dodavanja preparata potrebo je pridržavati se uputa proizvođača jer previše karotina može naštetiti zdravlju ptice.

Najbolje je pripravke davati u sezoni mitarenja, dakle početi kada primjetite da su počela opadati prva pera. Nastaviti s davanjem treba tijekom izmjene perja, a kada primjetite da na mjestima gdje inače Vaš kanarinac posjeduje crveno perje (u obliku mrlja u mozaik verziji kanarinaca ili ukoliko je lipokromski crven, po cijelom tijelu) treba prestati s davanjem. Eventualno se može ponoviti davanje pred iščekivano takmičenje, odnosno izložbu ukoliko ste pobornik toga.

Više o samim bojama u kanarinaca i dobivanju istih pisale su detaljnije moje kolegice u ranije objavljenim odgovorima Crvenilo na perju kanarinca u doba mitarenja - krv / Promjena boje perja u kanarinaca te Boja perja u kanarinaca.

OZNAKE: