Odgovara:
Dragica Nemeš, dr. vet. med.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Dobila sam na poklon papigicu personatu, ali ne znam koji je spol. Kako to da vidim ili odredim? Papigica je sivo-crne boje i oko vrata bijela. Gordana

O: Crnoglava papiga (Agapornis personata) potječe iz Tanzanije i Kenije, gdje boravi uzduž riječnih korita, a može se pronaći pod imenom personata papiga. Nema priznatih podvrsta.

Mužjaku i ženki su prsa žuta, a crveni kljun uz crnu glavu daje dopadljiv  izgled. Leđa i krila su zeleni, a vrhovi letnih pera su crni.

Trtica je plava, a rep zelen, sa žućkastim primjesima pri korijenu. Trbuh im je zelen, a izražen je kožni prsten oko očiju bijele boje. Uzgojem su dobivene plava i ljubičasta, kao nove boje, kod kojih su prsa i trbuh boje bijele kave.

Uočljive razlike među spolovima nema i većinu agapornisa je izrazito teško razlikovati po spolu. Neki uzgajivači određuju spol palpacijom stidnih kostiju (koje su kod ženki više razmaknute) ili gledajući razmak nogu kod stajanja na štapiću. Sve su to nepouzdane metode. U nekoliko dana promatranja može se vidjeti koje dvije papige stalno zajedno borave te se tako lako odredi spol u skupini. Ako i dobijete dvije papige istog spola, one će također pokazivati uzajamnu naklonost, ali prema jatu, a ne prema partneru.


OZNAKE: