Odgovara:
Dragan Vešović, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Posjedujem britansku kratkodlaku mačku. Obzirom da nam je istekao rok za redovito cijepljenje, a maca nam se tjera, da li je uputno macu cijepiti i isti dan pariti? Najljepša hvala i srdačan pozdrav, Tatjana

O: Određena ispitivanja provedena na različitim vrstama životinja dovela su do zaključka da nije uputno provoditi cijepljenja u periodu parenja.

Naime, ispitivanja provedena u SAD-u ukazuju na različite komplikacije nakon provođenja vakcinacije i parenja u isto vrijeme.

Smatra se da do komplikacija dolazi kao posljedica same vakcinacije, jer se prilikom iste, u organizam ciljane jedinke, inokulira strano tijelo (antigen) koje će potaknuti organizam da počne proizvoditi antitijela. Za posljedicu će imati stvaranje imuniteta na određenu bolest. Međutim, tijekom reakcija stvaranja antitijela, sam organizam može reagirati i na sva druga strana tijela (npr. sperma, jajna stanica,...) što za posljedicu može imati i različite komplikacije pri koncipiranju.

Također, potrebno bi bilo i pridržavati se striktno uputstava od strane samih proizvođača cjepiva, o načinu administracije i trenutku davanja iste, u odnosu na vrijeme planiranog parenja. Također, ovdje bi se trebalo i spomenuti sam stres s ljubimcem, koji se nerijetko pojavljuje prilikom odlaska kod veterinara ili prilikom postupka same vakcinacije.

Zbog svega gore navedenog, savjetujem Vam da se obratite na Kliniku za porodništvo Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, gdje će stručnjaci na području reprodukcije biti u mogućnosti, koristeći najnovija saznanja i dostignuća na na tom području, odgovoriti Vam na pitanje, odnosno, dalje Vas savjetovati.

OZNAKE: