Odgovara:
Vlatka Erman, dr. vet. med.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Molim vas da mi kažete da li ima kakvih posljedica kada pas primi cijepivo protiv bjesnoće dva puta s razlikom od mjesec dana? Dogodilo se to da sam ja nju 5.2.2009. odvela u veterinarsku na cijepljenje i mikročipiranje, sve smo obavile, upisano je u knjižicu itd. A danas, kada sam došla kući, mama mi je rekla da, dok su svi bili na poslu (osim mog djeda koji je jako star), veterinari su nam uletili u dvorište i cijepili ju, bez da su predhodno pitali da li je već cijepljena ili tražili knjižicu (tražili su nakon što je već primila injekciju). Sada sam ja u brizi da joj neće nešto biti od tolikog cijepiva. Molim vas odgovor?
Maja

O: U Hrvatskoj zakon propisuje obavezno cijepljenje pasa protiv bjesnoće i dehelmintizaciju (tretman protiv unutrašnjih parazita) s navršena tri mjeseca starosti pa sve do kraja života.

Zakonski rok za cijepljenje svih pasa protiv bjesnoće je od 1. siječnja do 31. ožujka za tekuću godinu. Također, za sve pse rođene od 1.10. 2004. i mlađe,  zakonska je obveza i mikročipiranje.

Bjesnoća je virusna zarazna bolest toplokrvnih životinja i čovjeka (zoonoza), stoga ne cijepimo pse samo radi njihove zaštite, već i radi zaštite ljudi.

Općenito, nakon svake aplikacije bilo vakcine ili lijeka može doći do reakcije preosjetljivosti na dotični preparat (ili na djelatnu tvar ili na nosač lijeka ili vakcine).

Kod vakcinacije životinja, ali i čovjeka, vakcinom protiv bjesnoće mogu se javiti nepoželjne posljedice, kao što je npr. postvakcinalna paraliza (ukoliko je vakcina atenuirana) ili mogućnost nepodnošljivosti stranih bjelančevina.

Reagira li životinja nakon vakcinacije alergijski, a poglavito anafilaksijski, mora joj se trenutno aplicirati adrenalin, a u slučaju potrebe i glukokortikoid i antihistaminik.

Po svakoj sumnji da se radi o mogućoj reakciji obavezno trebate otići kod veterinara koji je aplicirao lijek ili, u ovom slučaju, vakcinu i na licu mjesta, na osnovu kliničkog pregleda, ocijeniti o kakvoj eventualnoj neželjenoj reakciji je riječ. Samo je tako moguće i pravovremeno reagirati antišok terapijom, ako kolega smatra da je to potrebno.

Na imunološku reakciju utječu nasljedni činitelji, subkliničke bolesti, kondicija, hranidba, stres, istodobna primjena drugih lijekova, je li cjepivo bilo pravilno pohranjeno i primijenjeno, itd. pa su osjetljivije životinje sklonije takvim cjepnim reakcijama koje mogu biti i s drugim manifestacijama: povišena tjelesna temperatura, snenost, crvenilo... Takve reakcije moguće su i kod aplikacije drugih lijekova (ne samo na vakcine).

S obzirom da je prošlo dosta vremena od kako je Vaša ljubimica primila posljednju vakcinu i ukoliko nije odreagirala nekom od spomenutih nepoželjnih reakcija, smatram da nemate razloga biti zabrinuti te vjerujem da će sa zdravljem Vaše ljubimice biti sve u redu, kao i do sada.

OZNAKE: