Odgovara:
Vladimir Kordić.,
Pet centar, Drvinje 1, Zagreb

P: Imam problem - imam jednog borca ribicu i u istom akvariju teleskopa ribicu. Da li se oni podnose, tj. da li ih mogu držati zajedno? Hvala!

O: Kombinacija koju Vi imate je uobičajena u akvaristici, iako moram napomenuti da je borac toplovodna, a teleskop hladnovodna riba.

Ukoliko se radi o velikom akvariju, ne bi smjelo biti problema jer će se svaka riba zadržavati u "svom" dijelu akvarija, dok mali akvarij može potencirati urođenu agresivnost borca.

Borci su teritorijalne ribe koje ne podnose druge mužjake na svom teritoriju. Moguće je da borac prihvati teleskopa, što bi omogućilo miran suživot, a moguće je i da ga shvati kao prijetnju, te se sukladno tome i ponaša.

Da li će Vaše ribe živjeti mirno i u slozi ili će se napadati i boriti ovisi o ponajprije o veličini Vašeg akvarija i karaktera svake ribe ponaosob, što je vrlo teško i nezahvalno prognozirati.