Odgovara:
Ivana Mlinar-Gruja, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Imao sam u akvariju dvije zlatne ribice ( hladnovodne) i jedna je uginula  (iskocila van), a druga ribica odbija hranu i sve je slabija. Čini mi se da je bolesna. Molim savjet,
Željko, Varaždin

O: Biljke, ribice, voda i svijetlo čine zajedno s ukrasnim elementima harmoničan akvarijski sustav. On može funkcionirati besprijekorno samo ako su tehnička oprema, voda, ribice i biljke prilagođene jedne drugima. Kvaliteta vode kao ključni element za ribice, presudna je za njihovo zdravlje. Kvaliteta vode ovisi o nizu faktora:

- Totalna tvrdoća (TH ili GH )
- Karbonatna tvrdoća ( CH ili KH )
- Kiselost ( pH vrijednost )
- Amonijak,nitrati i nitriti (NH3 / NH4, NO3 I NO2)

Sve ove vrijednosti trebali bi testirati barem jednom mjesečno. Testove možete kupiti u svakom našem dućanu.

Ribe nisu sve jednake. Hladnovodne ribe su mnogo otpornije od toplovodnih riba. Izbor hrane je također važan za zdravlje vaših ribica, kao i temperatura vode u akvariju. Postoji i mogućnost latentne bakterijske infekcije koja također može biti jedan od uzroka zašto vaša ribica odbija hranu. Riba također pati od šoka, što je čini podložnijom bolestima.

Dakle, uzroka za loše stanje Vaše ribice može biti više. Preporučujem da se obratite akvaristima u bilo kojoj Pet centar trgovini. Uz detaljniji opis Vašeg akvarija i opreme, te uvjeta u kojima držite ribicu, naši akvaristi moći će Vam dati konkretniji savjet.