Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Molim vas da mi napišete je li BHA u psećoj hrani otrovan (štetan) za pse i da li ga sadrži Royal Canin ?
Puno hvala, Ivana

O: Općenito, hrana je kvarljiva, kako ona za ljude tako i ona za kućne ljubimce, bez nekog oblika kontrole temperature skladištenja ili konzervansa. BHA, BHT i brojni drugi, kemijski su antioksidanti proizvedeni kako bi produljili održivost hrane i smanjili kvarljivost masnoća (ranketljivost) u hrani i poslasticama za kućne ljubimce.

Butil hidroksianizol (BHA) je srodan butil hidroksitoluenu (BHT), a oba spadaju u skupinu fenola koji se obično dodaju u hranu kako bi produljili održivost masnoća u hrani.

Aditivi se dodaju namirnicama da bi se spriječilo kvarenje pod utjecajem bakterija, enzima, te zbog razlaganja masti što izaziva užeglost. Aditivi protiv užeglosti (antioksidansi) nezaobilazni su u većini namirnica koje sadrže masnoće. To je velika skupina aditiva za suzbijanje oksidativnog razlaganja u namirnicama a to su tvari polifenolnog tipa kao što su BHA, BHT i tokoferoli. U vrlo malim količinama djeluju učinkovito, pa ako je namirnica koja sadrži masti pravilno zaštićena, njezina se trajnost može prolongirati čak desetak puta. BHA i BHT su najčešći konzervansi u ljudskoj hrani i hrani za kućne ljubimce, a osim u hrani, koriste se kao konzervansi u kozmetičnoj industriji i farmaciji.

BHA i BHT prošli su mnogobrojna istraživanja za upotrebu kao aditiva. FDA (Food and Drug Administration) je ove antioksidanse proglasila sigurnima i učinkovitima ako se koriste u odgovarajućim propisanim količinama. No postoje i dokazi kako njihove oksidativne karakteristike i/ili njihovi metaboliti mogu doprinijeti kancerogenosti ako se koriste u količinama većim od propisanih. Općenito, sintetski aditivi i umjetni konzervansi mogu uzrokovati suhu kožu, alergijske reakcije, bolesti zubiju i slabije opće zdravstveno stanje a što ovisi o individualnom odgovoru organizma te količini unijetih tvari.

Od superpremium hrana, Royal Canin dehidrirana hrana konzervirana je s BHA/BHT, Hill's Science Plan dehidrirana hrana konzervirana je prirodnim konzervansima s tokoferolima (vitamin E) i limunskom kiselinom, dok u konzerviranoj hrani nema konzervansa, a životinjske masti u hrani Purina Pro Plan konzervirane su kombinacijom tokoferola (oblici E vitamina).

No kako su sve navedene hrane visoko kvalitetne, svakako bih Vam preporučila da je koristite za ishranu Vašeg ljubimca, a za koju se odlučiti, ostavite svojem ljubimcu na izbor koja će mu biti najukusnija.

OZNAKE: