Odgovara:
mr. Ljiljana Vrhovac-Uzur, dr.vet.med.,
Pet centar Drvinje 1, Zagreb

P: Imam dvije mačke i stara mačka nakon sterilizacije ne tolerira mlađu (koja je iz njezinog okota) i postala je agresivna. Što se može napraviti?
Hvala
Tamara

O: Mačke su po prirodi samotnjaci. Za razliku od pasa, nisu sklone životu u čoporu. Njihova pristupačnost jedinkama svoje ili druge vrste (kao i ljudima) ovisi o stečenim iskustvima tijekom života.

Mnogi su primjeri odličnog suživota mačaka u grupi, a isto tako mačaka i pasa. Tijekom života mace prolaze više faza. Uz fizičko sazrijevanje mačke se i psihički mijenjaju. Tako se zaigrane i okretne mace s vremenom umire i "uozbilje". Sve su duži periodi spavanja i odmora. U zrelijoj dobi rijetko što ih može potaknuti na igru. Ako inzistirate i izazivate je, to joj se neće svidjeti.

Agresivnost koju spominjete vjerojatno je samo opomena mlađoj mački da je ostavi na miru. Mačke izbjegavaju borbu kad je god to moguće (osim ako se ne radi o dva mužjaka). Zato mislim da će mace same među sobom riješiti ovaj konflikt. Mačke izmjenjuju poruke položajem tijela, ušiju ili kostriješenjem. Jedna od njih će biti dominantna a druga će se morati ponašati prema već stečenim ili novim "pravilima igre".

OZNAKE: