Odgovara:
Slađana Trutin, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Kakve boje očiju smije imati njemački ovčar?
Monika

O: Njemački ovčar je pas iznad srednje veličine. Poželjna visina je između 60 i 65 cm kod mužjaka i 55 do 60 cm u kuja. Odstupanje iznad i ispod ove mjere umanjuje radnu i uzgojnu vrijednost psa. Njemački ovčar je malo izdužen, snažan i muskulozan. Kosti su mu lake, ali snažne. Odnos između visine i dužine, kao i stav i položaj nogu, tako su usklađeni da omogućavaju dugačak i istrajan kas. Njegova dlaka je otporna na loše vremenske uvjete.

Oči njemačkog ovčara su srednje veličine, bademastog oblika. Malo su koso postavljene, ali nisu "buljave". Boja očiju, po mogućnosti, je tamna. Izraz očiju je živahan i "pametan".

Njegov način hoda je dijagonalni redoslijed pokreta nogu, tj. on sustiže prednju lijevu nogu zadnjom desnom i obratno. Zbog toga njegove noge trebaju tako biti postavljene jedna prema drugoj, odnosno biti u takvom kutu da pas istura zadnje noge do sredine svog tijela i da sa prednjim nogama zahvaća isto toliki prostor ispred sebe, a da se pritom linija leđa bitno ne mijenja. Kad je odnos visine i dužine pravilan, te kada je dužina kostiju u odgovarajućem razmjeru, pas ima dugačak i nizak korak, što stvara utisak da pas bez ikakvog naprezanja ide naprijed. Ako je glava naprijed isturena, a rep malo uzdignut, onda se pri ravnomjernom i mirnom kasu ima utisak da, počevši od vrhova ušiju pa putem vrata, leđa, sve do vrha repa, postoji blago valovita linija.

Njemački ovčar koji odgovara pasminskom tipu, ostavlja na promatrača utisak urođene snage, inteligencije i okretnosti, potpuno skladne građe, u kojoj ništa nije suvišno ili nedostaje. Način na koji se pas kreće i kako se ponaša mora jasno pokazati da je u zdravom tijelu zdrav duh te da su time stvoreni i tjelesni i psihički uvjeti koji mu omogućavaju da, u svako doba i sa najvećom izdržljivošću, bude korišten kao radni pas. I kada je najživljeg temperamenta, mora biti vodljiv, prilagođavati se svakoj situaciji i određene zadatke izvršavati sa radošću i voljom. Mora iskazivati srčanost i čvrstinu te, kad je to potrebno, mora braniti svog vlasnika ili njegovo imanje. Također, treba napadati kada to njegov vlasnik želi, biti vrlo oprezan, no ipak ugodan kućni prijatelj, blag u odnosu na povjerenu mu okolinu, naročito prema djeci i ostalim životinjama, a otvoren u komunikaciji s ostalim ljudima. Sve u svemu, treba predstavljati skladnu sliku prirodne plemenitosti i sigurnosti koja ulijeva poštovanje.

Karakteristična svojstva čistokrvnog njemačkog ovčara su čvrstina živaca, pažljivost, iskrenost, budnost, vjernost, nepodmitljivost, kao i srčanost, borbenost i oštrina. Ova svojstva čine njemačkog ovčara vrlo pogodnim psom za različite namijene, a naročito se upotrebljava kao pas čuvar, pratilac, pas za zaštitu i kao pas stražar.

OZNAKE: