Odgovara:
Zdravka Rumiha, dr. vet. med.,
Pet centar, Heinzelova 60, Zagreb

P: Ja bih htjela samo da Vas pitam koje boje se dobiju prilikom križanja crnog i zlatnog engleskog koker španijela? Da li je moguće da štenci budu šareni ili će biti ili zlatni ili crni? Također bih htjela da pohvalim vašu stranicu, zaista se može pronaći mnogo informacija. Unaprijed hvala, Jasmina

O: O osnovama nasljeđivanja boje dlake kod pasa pisala sam ovdje.

Jedna od najtipičnijih karakteristika engleskog koker španijela je paleta boja u kojima se mogu javiti.

Dominantna boja u engleskog koker španijela je crna, a crvena nastaje spajanjem dva recesivna gena za crvenu boju, smeđa boja nastaje spajanjem dva recesivna gena za smeđu boju dok zlatna nastaje kombinacijom dva recesivna gena za crvenu boju i dva recesivna gena za smeđu boju.

Gen za crnu boju u engleskih koker španijela nalazi se na lokusu B, tzv. smeđa serija. Ona dozvoljava produkciju pigmenta crne boje no ekspresija iste ovisi o nekoliko genetskih varijacija crne boje. U konačnici, postoji crna boja koja je genetički čista (dominantna boja) te daje potomke samo crne boje, iako potomci mogu imati crnu kao dominantnu boju no nositi i recesivan gen za nasljeđivanje drugih boja (smeđe, nijanse crvene, zlatne). Na jednom se genu nalazi alel za crnu (B) i npr. smeđu (b) boju sa dominantnom crnom bojom, zatim, alel za crnu boju sa recesivnim alelom za crvenu boju te alel za crnu boju sa recesivnim alelom za zlatnu boju.

Žuta i zlatna mogu se ispoljiti poput žute ili bež boje. Žuta nastaje od crveno/narančaste (ee) koja također ima i lokus za smeđu boju (bb). Tako da žuta mora imati dva recesivna gena, jedan koji daje crvenu boju (ee) i jedan koji daje smeđu boju (bb). Oba recesivna posvjetljuju boju krzna i daju žutu ili zlatnu boju.

Postoje i neki drugi genetski faktori kao što je "činčila" gen koji zajedno s genetičkim modifikatorima i genom za smeđu boju daju žute mrlje.

Dakle, križanjem kokera crne i kokera zlatne boje mogu se dobiti slijedeće kombinacije potomaka: svi crni; 3/4 crni i 1/4 crveni; 3/4 crni i 1/4 smeđi; 9/16 crni, 1/4 crveni i 3/16 smeđi.

Geni koji određuju boju nisu povezani sa genima za veličinu, raspored i boju mrlja, tako da je moguće, u konačnici, imati šarene potomke. Naime, prilikom nasljeđivanja svi geni sinergistički sudjeluju u stvaranju genotipa živog bića.

OZNAKE: